BREAKING NEWS

Kompetentné orgány štátnej správy zrejme nemajú informácie o parametroch RT-PCR testov

Dňa 16.11.2020 sme požiadali Úrad verejného zdravotníctva SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Štátny ústav pre kontrolu liečiv, aby nám zodpovedalo základné otázky ohľadne parametrického nastavenia používaných RT-PCR testov. Z ich odpovedí nám obrazne „padla sánka“.  Ministerstvo a aj jeho Úrad na seba navzájom ukázali prstom v ten istý deň. Ústav nás odkázal na stránku, kde okrem všeobecných informácií, nie je uvedené nič, na čo sme sa pýtali.

Čo sme sa teda pýtali? Vzásade veľmi jednoduché a základné legitímne otázky: čo konkrétne test testuje, aby sme vylúčili, že testuje, čo testovať nemá a najmä na koľko cyklov je nastavený, aby sme vedeli posúdiť jeho presnosť.

Prečo? Lebo sme chceli vylúčiť všetky tzv. konšpiračné teórie, ktoré sa v hojnom počte objavujú na internete. Tie hovoria spravidla buď o tom, že testy sú nepresné pre vysoké nastavenie cyklov multiplikácie alebo že vôbec netestujú RNA vírusu COVID-19.

Ani jeden z horeuvedených štátnych orgánov však takýmito informáciami evidentne nedisponuje. Inými slovami, štátne orgány SR na úseku verejného zdravia asi iba tušia, čím sa obyvateľstvo SR testuje a čo sa testuje, avšak bez vedeckého základu. Nevieme teda vôbec vyhodnotiť funkčnosť, či použiteľnosť testov, vlastne ani ich mieru falošnej pozitivity a ani to, čo vlastne testujú. To nás privádza k myšlienke, že si táto téma zaslúži oveľa väčšiu pozornosť ako fakt, že nariadenie povinného plošného testovania je v úplnom rozpore s platným právnym stavom a medzinárodnými záväzkami SR. Keďže RT-PCR testy sú akousi modlou – meradlom správnosti všetkého v tejto „pandémii“, je teoreticky možné, že dospejeme aj k záveru, že tento stav je výlučne pandémiou testov. Bude to mať o.i. kľúčový vplyv na potrebu vakcinácie.

Za textom sú pripojené relevantné dokumenty. O vývoji situácie Vás budeme informovať.

-pw-

žiadosť_ÚVZ SR

žiadosť_MZ SR

1. žiadosť_ŠÚKL

list_odpoveď_ÚVZ SR

list_odpoveď_MZ SR

list_odpoveď_ŠÚKL

2. žiadosť_ŠÚKL

 

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts