Skip to content

Weis & Partners ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

Služby

Príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o pôžičke...

Občianske právo

Príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o pôžičke…
Príprava dokumentácie a poskytovanie právneho poradenstva v oblasti obchodného práva, ako aj samotné zakladanie obchodných spoločností, príprava a…

Obchodné právo

Príprava dokumentácie a poskytovanie právneho poradenstva v oblasti obchodného práva, ako aj samotné zakladanie obchodných spoločností, príprava a…
Pre poškodených (obete) trestným činom aj pre obvinených, obžalovaných, odsúdených…

Trestné právo

Pre poškodených (obete) trestným činom aj pre obvinených, obžalovaných, odsúdených…
Komplexné právne poradenstvo v oblasti ľudských práv garantovaných medzinárodným a/alebo európskym právom…

Medzinárodné / Európske právo

Komplexné právne poradenstvo v oblasti ľudských práv garantovaných medzinárodným a/alebo európskym právom…
Príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti autorského práva (licenčné zmluvy…)…

Autorské právo

Príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti autorského práva (licenčné zmluvy…)…
Komplexné právne poradenstvo v oblasti správneho práva…

Správne právo

Komplexné právne poradenstvo v oblasti správneho práva…
Príprava súťažných podkladov, pripomienkovanie súťažných podkladov, koncipovanie žiadostí o vysvetlenie ponúk/žiadostí, príprava…

Právo verejného obstarávania

Príprava súťažných podkladov, pripomienkovanie súťažných podkladov, koncipovanie žiadostí o vysvetlenie ponúk/žiadostí, príprava…
Komplexné právne poradenstvo v oblasti ústavného práva.

Ústavné právo

Komplexné právne poradenstvo v oblasti ústavného práva.
Komplexné právne pradenstvo a vypracovanie zmlúv.

Závety & majetky

Komplexné právne pradenstvo a vypracovanie zmlúv.
Príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti práva informačných technológií (zmluvy o dodávke a implementácii hardvérových a…

IT a Kybernetická bezpečnosť

Príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti práva informačných technológií (zmluvy o dodávke a implementácii hardvérových a…
Komplexné posúdenie problematiky GDPR v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie…

GDPR

Komplexné posúdenie problematiky GDPR v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie…
Komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti pracovného práva (pracovné zmluvy...

Pracovné právo

Komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva, príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti pracovného práva (pracovné zmluvy…

OTÁZKY

Máte inú otázku?