COVID-19

Lekári v ČR sa postavili na odpor

A v hojnom počte. Všetky podstatné problémy jasne pomenovali, svoje postoje logicky a odborne zdôvodnili a hlavne: navrhli riešenia. Kolegovia v SR, na čo čakáte?…

End of content

End of content