Pán docent chce debatovať

Toto sa nám podarilo objaviť ako komentár k článku Mira Heredoša:

Keďže ste držiteľom akademického a vedeckého titulu, výzvu som pochopil, prijímam, poďme diskutovať. Veda je presne o tom. Verejnosť má právo na prístup k pravdivým informáciám. Informácie, ktoré ste ako celok označili za dezinformácie treba detailne podrobiť kritike vo férovej diskusii práve s autorom, aby mohlo vyjsť verejne na javo, či máte pravdu. Som za. Všetkými desiatimi. 

Myth Busters, vol. 1

Téma č. 1: S proteín ako biologická zbraň 

Téma č. 2: relative risk reduction, účinnosť a absolute risk reduction pri vakcínach na covid

Materiál – príkladmo navrhovaná osnova k nahliadnutiu (The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021).

Účastníci diskusie: JUDr. Peter Weis, MUDr. Ján Lakota, CSc., doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD. a Vami voľne vybraný expert  (divákov by potešila prítomnosť kohokoľvek z konzília odborníkov).

Navrhovaná platforma: Hovorme spolu (konečne v RTVS). Vzhľadom na Váš priznaný hendikep férovo uprednostňujem TV debatu, ale môže byť po dohodnutí pravidiel aj písomne. 

Len ma, prosím, neodmietnite, inak budete zrejme musieť vysvetliť, na písomnú výzvu, čo konkrétne bolo v tom článku dezinformačné. A keďže ste to označili zrejme ako dezinformačný celok, pôjdeme bod po bode. A nie na štýl fakt check. Ja cenzúru neuznávam. Ľudia si zaslúžia odpovede vo férovej diskusii, iste súhlasite.

Už sa neviem dočkať. Aristeia.

-pw-

Update: pán docent Sabaka reagoval pomerne promptne

 

A keďže pán MUDr. Ján Lakota CSc. je INTERNISTA, debata zjavne bude. Ďakujeme, pán docent, že ste sa k veci postavili ako chlap. O prípravách Vás bude informovať iniciatíva HOVORME SPOLU, ktorej to posielame na vedomie. RTVS nechávame na Vás, máte tam iste lepšie možnosti na vybavenie mediálneho priestoru.

Stále platí aj moja ponuka, kľudne priberte svojho ĽUBOVOĽNÉHO právnika, navrhujem tému 3: možnosti okresného sudcu rozhodnúť o peňažnom plnení v rámci neodkladného opatrenia pri žalobách o ochranu osobnosti. Vzťah k civilnému sporovému poriadku a predpisom trestného práva (t.č. ohýbanie práva). Ide o mediálne zaujímavú tému. Môžeme rozšíriť aj o oblasť judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.

Patrí Vám jedno veľké ďakujem. Tešíme sa. Aristeia.

-pw-

 

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts