Ústavný súd SR smeruje k rozhodnutiu o protiústavnosti ustanovení o obmedzení náhrady škody

Ústavný súd SR dnes prijal ústavnú sťažnosť prezidentky na ďalšie konanie a čo je dôležitejšie, pozastavil účinnosť napadnutého ustanovenia, keďže mal za to, že ponechanie možnosti jeho uplatnenia by mohlo ohroziť základne právo dotknutých osôb na náhradu škody, spôsobenej pri výkone verejnej moci.

Vzhľadom na uvedené a na predošlú rozhodovaciu prax Ústavného súdu dôjde s najväčšou pravdepodobnosťou k zachovaniu práva na náhrada škody v súvislosti s opatreniami prijímanými Úradom verejného zdravotníctva počas núdzového stavu.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts