17. november 2020

„Človeka bez slobody si nemožno predstaviť ináč, ako človeka bez života.“

Lev Nikolajevič Tolstoj, ruský spisovateľ 1828 – 1910

Príručka právnika-amatéra

Idete sa zajtra poprechádzať? Prípadne sa rovno nebojíte povedať, že uplatňujete základné právo, ktoré sa vám niekto pokúsil odňať?

Vyjadrenia politikov posledných dní testujú hranice § 192 Trestného zákona. Opäť. Dnes bol posledný deň, kedy bolo treba vystúpiť pred obyvateľov, ospravedlniť sa a oznámiť národu, že Ústavu SR rešpektovať budú aj naši volení zástupcovia. Nie, dochádza k presnému opaku. Je to škoda. Pre všetkých.

K tomu snáď len toľko, že premlčacia doba trestných činov spáchaných v núdzovom stave verejným činiteľom je spravidla dlhšia ako volebné obdobie (dokonca aj dve).

Ako sa môže verejne činná osoba dovolávať rešpektovania pravidiel, ak ich sama otvorene porušuje? Napriek tomu ich dodržiavajte. Je to jednoduché.

Najprv teda trošku teórie.

I.

Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy SR:  Povinnosti možno ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.

Čl. 16 ods. 2 Ústavy SR: Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. 

Čl. 17 ods. 1 Ústavy SR: Osobná sloboda sa zaručuje.

Čl. 23 ods. 1 Ústavy SR: Sloboda pohybu a pobytu sa zaručuje.

Čl. 28 ods. 1 Ústavy SR: Právo pokojne sa zhromažďovať sa zaručuje.

Ods. 2 : Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažďovania na verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre bezpečnosť štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieňovať povolením orgánu verejnej správy.

II.

Vybrané praktické otázky

  1. Môže policajt alebo príslušník armády zasiahnuť voči pokojnému protestu? Nie, nemôže.
  2. Čo robiť, ak natrafíte na provokatérov? Ak je to možné, vzhľadom na okolnosti situácie, treba im pokojne dohovoriť, ak nie, oznámiť protiprávnu činnosť. Prípadný zásah policajtov by sa mal zamerať výlučne na skupiny, ktoré sa správajú násilne. Provokatérov zaznamenávajte, už len to ich môže odradiť, prípadne dekonšpirovať.
  3. Môžu Vás pokutovať za pokojnú účasť na zhromaždení? Nie, nemôžu. Nejde o žiaden priestupok, vonkoncom nie o trestný čin. Účasť na zhromaždení je predsa zákonom povolený postup. Podmienky na predĺženie núdzového stavu vo väčšine miest neboli dané, sami predstavitelia vlády SR a ich odborníci to vyvrátili definovaním hranice tzv. pozitívnych prípadov normou 0,7 percenta po „prvom testovaní“.
  4. Čo musíte strpieť od príslušníkov polície? Iba legitimáciu sa občianskym preukazom. Ak ste slušní, to je všetko, čo musíte.
  5. Môžete niesť transparent? Áno, v medziach slušnosti. Sloboda prejavu sa zaručuje.
  6. Aké má kompetencie príslušník vojenskej polície alebo armády SR na takomto zhromaždení? Žiadne, môžete ich ignorovať.

Ak Vás napriek tomu polícia SR predvedie, odporúčame nasledovné:

  1. Požiadajte policajta, ktorý zasahuje o uvedenie jeho služobného čísla alebo mena. Zásah si zaznamenajte, prípadne sa dohodnite (ak ste v skupine), že jeden bude akékoľvek neštandardné situácie zaznamenávať.
  2. Dôrazne požiadajte zasahujúceho policajta o upustenie od nezákonného zásahu. Uveďte, že núdzový stav je vyhlásený protizákonne a všetky akty s tým súvisiace trpia rovnakou vadou. Ak sa nimi bude pri zásahu riadiť, môže aj on páchať trestnú činnosť a on osobne Vám v konečnom dôsledku bude zodpovedať za škodu, ktorú Vám tým spôsobí.
  3. Do zápisnice postačí uviesť iba nasledovné: V zmysle Ústavy SR, svojou účasťou na slobodnom zhromaždení som sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania. Zároveň podávam trestné oznámenie na zasahujúcich policajtov (uviesť meno alebo služobné číslo).
  4. Trvajte na vydaní opisu zápisnice o podanom trestnom oznámení.

Chcel som na záver použiť slogan „Zlomte väz“, ale vzhľadom na predpokladanú hojnú účasť príslušníkov polície, mestskej polície, armády, vojenskej polície a SIS a VOS, bude zrejme vhodnejšie: „Pokojnú službu“.

A civilným účastníkom: „Tehly, dlažobné kocky a iný stavebný materiál patria na stavby…“.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts