K dobrovoľnosti celoplošného „testovania“

Na základe množiacich sa dopytov viacerých klientov aj verejnosti k otázkam, či celoplošné testovanie má právnu záväznosť, sme sa rozhodli uviesť nasledovné stanovisko. I. Právne predpisy…

End of content

End of content