Zvýšená vulkanická aktivita

Okrem ostrova La Palma je zaznamenaná zvýšená vulkanická aktivita najmä v oblastiach tektonických zlomov v Tichom oceáne. Zaujímavé.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts