Kráľovstvo krivých zrkadiel
|

Kráľovstvo krivých zrkadiel

Neviem, či si ešte pamätáte na rozprávku, kde dievčatká Oľa a Aľo čelili nezmyselným opatreniam kráľa Jagapapa a zlu v podaní Bartsaja a Ajimz. Predpokladajme,…

|

Školská dochádzka bez podmienok

Dnes ráno som si vypočul obranu riaditeľa školy a starostu mestskej časti Ružinov v rannom vysielaní jednej z televízií. Tvrdili, parafrázujem, že len dodržiavajú pokyny,…

Plagiátori menia formu, ale držia líniu

Novela vysokoškolského zákona sa nepodarila, rušíme cvičisko, šup rovno na bojisko. Čoho sa majú verejné vysoké školy obávať? Plánu obnovy. Zaujal nás článok na webovom…

Plagiátori po kontre menia taktiku

O pokuse o privatizáciu vysokých verejných škôl sme už písali tu. Vysoké školy sa zmobilizovali a chystanú novelu školského zákona výživne skritizovali. A to takým…

Plagiátori vracajú úder

A budete sa diviť komu… vysokým školám. A sme stále v prvom kole. Základné a stredné školstvo už poslušne čaká v rade na porážku. O…

End of content

End of content