Spolok Archa

Akiste ste si všetci všimli aktivitu, ktorá nesie názov Spolok Archa.

Rád by som sa vyjadril, že podporujem princípy, na ktorých vznikla a ciele, ktoré si uvádza.

Sám podporujem akékoľvek rozumné aktivity, ktoré znížia napätie v spoločnosti a pokúsili by sa aktívne deeskalovať jej polarizáciu na skupiny a stavanie týchto skupín úmyselne proti sebe. Archa môže rozprúdiť aktívnu komunikáciu a vytvoriť spoluprácu bez nezmyselných obmedzení medzi podobne naladenými ľuďmi vo veľkom meradle a to tak lokálne, ako aj celoslovensky a možno časom prekročí aj hranice krajiny. Má ambíciu takým projektom bezpochyby byť. Obsahuje všetko vyššie uvedené a aj náčrt dúfajme, že nepravdepodobného plánu B, čo akiste imponuje prepperom.

Rád by som ešte dodal, že každé spoločenstvo bez ohľadu na ciele projektu tvorí aj ľudský substrát. V prípade Archy som sa rozhodol vzhľadom na okolnosti posledných dní (a týka sa to práve personálneho obsadenia a najmä jeho vzájomnej komunikácie), že ostanem v úlohe pozorovateľa a podporovateľa pôvodnej myšlienky. Sám som zvedavý, ako sa s výzvami nasledujúcich dní popasujú lídri Archy. Pokiaľ budem vedieť, rád budem nápomocný v oblasti, ktorá mi je blízka. Nie však ako prednášajúci člen na mítingoch, ani ako člen orgánov spoločenstva. Myslím, že rovnako to vníma Dr. Lakota, ktorého takisto na najbližších stretnutiach s členmi spolku zrejme neuvidíte.

Držím všetkým palce.

S úctou

JUDr. Peter Weis

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts