Krátko k vyjadreniam kolegyne

JUDr. Adriana Krajníková mala v rozpore s predpismi o advokácii potrebu na portáli zemavek.sk hodnotiť moju osobu v postavení advokáta. Riešiť tieto záležitosti má v kompetencii Slovenská advokátska komora, nepatria v žiadnom prípade na verejnosť. Je možné, že príde čas, že si tam isté veci budeme musieť vysvetliť. V tomto je však kolegyňa isto skúsená a využije iné spôsoby nápravy daného stavu.

Keďže z jej úst zaznelo množstvo hodnotiacich úsudkov, ktoré však výrazne zasahujú aj do sféry ochrany osobnosti, prípadne znevažujú prácu moju a mojich kolegov, je potrebné sa k nim vyjadriť. Počkáme, aké následky budú mať jej znevažujúce tvrdenia v realite a podľa toho sa rozhodneme, ako budeme postupovať. Mrzí ma to o to viac, že pokiaľ ide o otázky tzv. pandémie, odlišujeme sa síce v niektorých zásadných otázkach, avšak jej myšlienky považujem často za zaujímavé, hodnotné, niektoré jej úvahy dokonca za kľúčové. Stále napriek útoku prechovávam voči jej práci najmä zo začiatku „pandémie“ značnú úctu.

Rovnako manipulatívne vyznievajú tvrdenia, že som mal v redakcii na ružiach ustlané. Články z môjho blogu boli redakciou štandardne preberané bez komunikácie s našou advokátskou kanceláriou, do ZVTV som prišiel na ich pozvanie a nikdy som si žiaden priestor sám nepýtal. Napriek tomu nemám k spolupráci so zemakvek.sk historicky žiadne výhrady. Ide o púhe vysvetlenie manipulatívnosti tvrdenia. Od redakcie ani od jej spriaznených osôb sme neobdržali po dobu spolupráce ani 1 eurocent.

A to najdôležitejšie: podanie na Medzinárodný trestný súd do Haagu.

Kolegyňa JUDr. Krajníková nemá v podaní do Haagu zakomponovaný jediný vlastný materiál a jedinú myšlienku. Nie je signatárom ani časti týkajúcej sa antigénového testovania, ani časti týkajúcej sa vakcinácie. Nie je pôvodcom myšlienky podania, čo však nie je podstatné. Nie som ním totiž ani ja. JUDr. Pirošíkovú, JUDr. Schmidta a mňa Inšpirovalo podanie kolegov z Izraela. Jej aktivita vo vzťahu k podaniu sa rovná nule a to napriek tomu, že podpisy podporovateľov sa zbierali aj dodatočne a mohla se kedykoľvek do dnešného dňa k podaniu pridať alebo verejne prihlásiť.

Kolegyňa JUDr. Krajníková zrejme pod vplyvom zbytočných emócií fabuluje ohľadne potreby produkcie dôkazov zo zásahov v reťazcoch kvôli nenoseniu rúšok. Opätovne pripomínam, že podanie do Haagu sa týka testovania a vakcinácie, nie nosenia rúšok. Naše podanie vonkoncom netrpí dôkaznou núdzou. Disponujeme dôkazmi od nositeľa Nobelovej ceny a popredných svetových vedcov. K antigénovému testovaniu máme rádovo stovky svedectiev Slovákov. Dôrazne sa ohradzujem voči tvrdeniu, že potrebujeme produkovať nejaké osobitné dôkazy kvôli noseniu prekrytia horných dýchacích ciest. Nie sme v tomto ohľade nijako odkázaní na žiadnych nakupujúcich v Lidli alebo inom reťazci.

Kolegyni zároveň pripomínam, že sme sa na tomto blogu 5.11., teda ešte pred jej príspevkom, verejne dištancovali od známej „akcie“ v Lidli. Nie som zástancom žiadnych násilných riešení a pripomínam, že aj v naoko zúfalej situácii sme ako advokáti zložili sľub a sme jedným z pilierov zachovania právneho štátu a demokratického zriadenia. Vždy aj v tej najzúfalejšej situácii totiž existuje spôsob, ako sa dajú veci vyriešiť civilizovaným spôsobom. Kde totiž neplatí právo, nastupujú kyjaky. A to moja advokátska kancelária nedopustí. Pracujeme všetkými právne dovolenými spôsobmi na postupnej obnove právneho štátu a dôvery ľudí v jeho inštitúcie, nie na rozvrate štátu. O tom svedčí aj moja doterajšia práca a práca mojich kolegov.

Toto už zďaleka nie je o kovide. Čaká nás veľa ďalších tém, ktoré sa nám už postupne objavujú na pozadí. Nevyhneme sa im. Kým si myslíte, že nič nerobíme, my sa pripravujeme štýlom, aby sme vedeli na nové pálčivé témy reagovať okamžite, odborne a s razanciou tak, aby sa nestihli zakoreniť v povedomí obyvateľstva a spôsobiť obdobné škody, ako napáchala téma kovid.

Prosím nehroťte už situáciu, nechajte nás pracovať, my necháme pracovať Vás. Snáď sledujeme rovnaký cieľ. Ďakujem.

JUDr. Peter Weis

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts