K tzv. Špačinskej deklarácii

Dnes na proteste v Bratislave zaznelo, že som signatárom tzv. Špačinskej deklarácie.

Nie, nie som. V Špačinciach som dnes nebol (a vlastne ani neviem, kedy naposledy). Venoval som sa svojej rodine.

Toto vyjadrenie dávam preto, že nejde o prvé (a zrejme ani posledné) uvedenie môjho mena v nepravdivých súvislostiach. Ostáva veriť, že to nebolo naschvál a v dobrom úmysle. A ktovie, možno to bol niekto iný, ľudí s takým priezviskom je viac.

P.S: Mimochodom, kto ma pozná, vie, že máličko vidím aj do historických súvislostí a k cyrilo-metodskej tradícii by som sa neprihlásil.

JUDr. Peter Weis

Aktualizácia: bolo mi dnes doručené ospravedlnenie organizátora, podľa ktorého došlo pri uvedení a prečítaní môjho mena ako signatára k omylu. Ospravedlnenie som prijal.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts