Jeden na sobotu

Spisovateľ Isaac Asimov vymyslel úžasné tri pravidlá pre umelú inteligenciu. Tak, aby umelá inteligencia nikdy neškodila ľuďom, ani keby sa dokázala sama učiť a vyvíjať. Ako to skončilo, poznáte určite z jeho kníh alebo filmu „Ja, robot“.

Dnes by som Vám chcel predstaviť 3 pravidlá, ktorými sa riadili a riadia otrokári. Kto sú otrokári, neuvediem.

  1. Otrok nemá právo vedieť.
  2. Otrok nemá právo a nesmie vedieť, že nevie. Otrok si musí myslieť, že vie. Ak by otrok predsa len chcel vedieť, získané informácie nesmú byť správne, pravdivé a skutočné.
  3. Otrok si musí vždy myslieť, že nie je otrok. Otrok musí zostať otrokom. Musí sa urobiť všetko preto, aby sa otrok vždy vrátil do otroctva. Musí si myslieť, že otroctvo je pre jeho dobro.

Otrokár potrebuje v dnešných podmienkach na dosiahnutie všetkých cieľov ovládať iba emisiu nových peňazí a masovokomunikačné prostriedky vrátane cenzúry internetu.

Otrokár právo neporušuje, iba vytvára menežmentu možnosť, aby tak mohol sám činiť. Predpisy porušujú IBA otroci.

Metódami práce sú nereálne sľuby, korupcia a vydieranie otrokov, ktorí sú vo vrchnom menežmente. Tí potom rovnakými metódami vplývajú na úrovne nižšie. V krajnom prípade je možné sľúbiť, že otrokom raz nebudú. Nikdy sa to ale splniť nesmie. Otrokárom sa človek totiž musí narodiť.

Von z otroctva možno nasledovne: Najprv povedať jedno rezolútne NIE. Bez výnimky a vyjednávania. Bez ohľadu na predošlé obavy a strachy urobiť hrubú čiaru a začať sa okamžite správať podľa prirodzených pravidiel morálky a etiky. Nie len individuálne, ale kolektívne. V bežných denných situáciách.

Jedna sviečka dokáže rozsvietiť aj veľkú tmavú miestnosť. Nezabudnite. Začať ale treba tu a teraz.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts