|

Odkaz všetkým statočným vojakom

Dnes len krátko. Nenecháme vás v tom. Vydržte. Niet nad vaše základné práva. Aj vojak ich má. Vinníci obmedzujúci vašu slobodnú vôľu budú náležite potrestaní….

Fact check fact checkerov z AFP

Dnes tak zvesela. Urobíme si freestyle. Nemusí byť vždy všetko vážne, aj tak ide všetko dobrým smerom, je to už len otázka času a zanietenia…

Čo je fact-check?

Podľa obrany právnikov spoločnosti Meta (facebook) ide iba o názor. Nemusí ísť o nič kvalitné ani kvalifikované. Dobre počujete: pod slovným spojením fact-check sa skrýva…

Fact check – klimatické zmeny

Na kovid sú už všetci odborníci a ak sa nič vážne neudeje (a udiať sa určite do jari skúsi), vyviazneme z toho živí a zdraví…

Krátko k vyjadreniam kolegyne

JUDr. Adriana Krajníková mala v rozpore s predpismi o advokácii potrebu na portáli zemavek.sk hodnotiť moju osobu v postavení advokáta. Riešiť tieto záležitosti má v…

Pekná spomienka od priateľa

Toto mi poslal môj dobrý priateľ. Stojí to za to zverejniť text v českom jazyku bez zásahov do textu. S poľutovaním však treba zároveň oznámiť,…

Čo ďalej?

Od vymyslenej plandémie nám už uplynuli skoro dva roky. Je čas bilancovať. V jednej relácii som sa vyjadril, že to všetko robím pre svoje vlastné…

Priebežné informácie o stave petície
|

Priebežné informácie o stave petície

Geografické rozloženie signatárov petície za urýchlené vyšetrovanie a stíhanie osôb zodpovedných za zločiny proti ľudskosti. Autor: člen odbornakomisia.sk Dňa 29. Septembra 2021 p. Richard M…

Opustil nás priateľ

Dnes som sa dozvedel smutnú správu. Opustil nás môj priateľ, múdry a vzdelaný človek, ktorého som zvykol počúvať so zatajeným dychom. S Reném Balakom sme…

Spolok Archa

Akiste ste si všetci všimli aktivitu, ktorá nesie názov Spolok Archa. Rád by som sa vyjadril, že podporujem princípy, na ktorých vznikla a ciele, ktoré…

End of content

End of content