|

Vyhlásenie rodiča vo vzťahu k škole

Na internete sa objavujú rozporuplné informácie o tom, že by mohlo dôjsť k očkovaniu detí v školách bez získania informovaného súhlasu od rodiča.

Aj keď sa s týmto výkladom z viacerých dôvodov nestotožňujeme, citlivo vnímame faktické zlyhávanie materiálneho právneho štátu. V prílohe preto nájdete príklad podania znepokojeného rodiča.

Príloha: Oznámenie riaditeľom škôl

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts