Trestný čin podnecovania a doc. Fico

Dozvedeli sme sa, že do klubu obvinených za TČ podnecovania sa pridal dnes večer aj doc. Fico. Ak sa mu podarí uspieť pri sťažnosti voči uzneseniu o vznesení obvinenia alebo mimoriadnym opravným prostriedkom, vyrieši tak situáciu mnohým iným, ktorí sú za podnecovanie obvinení ešte od udalostí zo 17.11.2020.

Tak uvidíme. Formulácia skutkovej podstaty je vágna. Pokrytie jednotlivých alineí úmyslom a materiálny korektív budú zohrávať zrejme kľúčovú úlohu.

Veľmi pochybujeme, že sa niekto pustí po línii definície „dôležitej povinnosti“

§ 337 TZ uvádza:

Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Pustiť sa po línii identifikácie dôležitej povinnosti môže naraziť na čl. 13 ods. 2 Ústavy SR, kde vyhlášky ÚVZ strácajú vo vzťahu k medziam základných práv a slobôd právnu relevanciu.

A ešte zaujímavosť na záver. Poslanec JUDr. Šeliga ponúkol verejne realizáciu práva na obhajobu. Zrejme išlo o pokus o vtipnú reakciu na taktiež vtipný pokus SMERu o poskytnutie právnej pomoci deň predtým protestujúcim záchranárom.

Ponuka JUDr. Šeligu však trpí vážnou právnou vadou. Doc. Fico a JUDr. Kaliňák sú zapísaní v zozname Slovenskej advokátskej komory a realizovať právnu pomoc vo forme osobnej účasti na úkonoch obhajoby v trestnom konaní môžu (teda samozrejme len za okolností, že by o to potenciálny klient stál). JUDr. Šeligu sme ale v zozname advokátov nenašli. Pre realizáciu špecifických právnych úkonov, ktoré môže vykonávať jedine advokát, má právny poriadok svoj terminus technicus. Volá sa to pokútnictvo. Pokus o vtip teda úplne nevyšiel, ale aspoň to bolo avizované pro bono.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts