|

Sviatky a opatrenia?

Platnosť, účinnosť a vykonateľnosť opatrení Hlavného hygienika a obmedzení na základe uznesení vlády SR najmä v kontexte posledných 2 sťažností Generálnej prokuratúry SR na Ústavný súd SR.

Dnes live na TV Slovan o 11,00 hod. s JUDr. Petrom Weisom.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts