Ponuka pre ministerstvá

Dnes sme na základe medializovaných informácií ponúkli ministerstvám zdravotníctva a spravodlivosti SR vypracovanie komplexnej právnej analýzy k povinnému očkovaniu. ZADARMO. Ak naša ponuka prijatá nebude, resp. ostane bez reakcie, analýzu im zašleme a zároveň zverejníme. Ide totiž o významnú otázku verejného záujmu. Výkon advokácie je totiž pilierom demokratického zriadenia a prejavuje sa napríklad aj v ochrane väčšinového obyvateľstva pred svojvôľou nevolených zástupcov.

Prílohy: 

  1. pravna_analyza_ponuka_MS
  2. pravna_analyza_ponuka_MZ
Možnosti zdieľania článku

Similar Posts