Ministerstvo spravodlivosti ženie SR poľskou cestou

Zdá sa nám, že Výskumný ústav Slovensko, s.r.o robí aj nadčasy.

https://www.aktuality.sk/clanok/w7lerrv/ministerstvo-spravodlivosti-nevidi-ustavnopravnu-prekazku-pri-povinnom-ockovani/

Ministerstvo spravodlivosti nevidí ústavnoprávnu prekážku pri povinnom očkovaní.  

My ju „tak troška“ vidíme, jednak medzinárodné dohovory o ľudských právach, ktorými je Slovenská republika viazaná, zakazujú nútené pokusy na ľuďoch (podávanie experimentálnych látok) a na druhej strane takéto medzinárodné dohovory tiež ustanovujú, že každý človek má neobmedzené právo odmietnuť akúkoľvek liečebnú procedúru, napr. z dôvodu, že nie je možné vylúčiť jej nežiadúce účinky alebo z dôvodu svojho vierovyznania.

A nezabudnite, neexistuje žiadne tzv. verejné zdravie, je to len fiktívna právna konštrukcia, existuje len konkrétne zdravie každého jednotlivého človeka. 

Ministerstvo spravodlivosti by sa malo napríklad obrátiť na pána Klusa, ktorý je odborníkom na kovid pasy a isto im vysvetlí, že tu máme čl. 36 istého nariadenia (t.j. ľudsky povedané legislatívy, ktorá je nadradená slovenským zákonom, uzneseniam vlády aj vyhláškam) v znení:


Je potrebné zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované, napríklad zo zdravotných dôvodov, z dôvodu, že nie sú súčasťou cieľovej skupiny, ktorej sa vakcína proti ochoreniu COVID-19 v súčasnosti podáva alebo pre ktorú je povolená, ako sú napríklad deti, alebo z dôvodu, že ešte nemali možnosť dať sa zaočkovať alebo sa rozhodli nenechať sa zaočkovať. Držba potvrdenia o očkovaní alebo držba potvrdenia o očkovaní, v ktorom sa uvádza vakcína proti ochoreniu COVID-19, by preto nemali byť podmienkou výkonu práva na voľný pohyb alebo využívania služieb cezhraničnej osobnej dopravy, ako sú letecké linky, vlaky, autokary alebo trajekty alebo akékoľvek iné spôsoby dopravy. Toto nariadenie sa okrem toho nemôže vykladať tak, že stanovuje právo na očkovanie alebo povinnosť zaočkovať sa.

Nuž a kto chce vedieť viac, nariadenie nájde TU.

Ak však ministerstvo spravodlivosti pôjde podľa svojej podivuhodnej analýzy, Slovensko bude pravdepodobne platiť likvidačné sankcie rovnako ako Poľsko za pokus o vyslovenie prednosti vnútroštátneho práva pred európskou legislatívou. A viete, čo je v tomto právnom marazme najväčšia zábava? Že my vlastne z EÚ nemôžeme vystúpiť vôbec. Také referendum by obsahovalo totiž otázku ad hoc charakteru a tá podľa nálezu ústavného súdu k poslednému zmarenému referendu položená byť nesmie. Len tak ďalej. Každý právny nezmysel má svoje vedľajšie účinky, ktoré sa nemusia prejaviť hneď, ale aj o povestných 5 rokov. Tento štát má už dávno po aplikácii tretej aj štvtrtej dávky, ďalšiu už možno neprežije a trpí na rozsiahle krvné zrazeniny a dýchavičnosť. Škody sú neodvratné. D dimér test mu môže urobiť iba Ústavný súd a ten zatiaľ váha (prípadne leží doma s kovidom napriek vakcinácii).

JUDr. Peter Weis a JUDr. Marián Sivák

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts