Kto chýbal na občianskej náuke?

Na strane č. 26  učebnice s názvom Občianska náuka pre 8.ročník základnej školy sa nachádza text:

Pozorne si to prečítajte. Naše deti sa to učia ako štátom schválené učivo (od roku 2012). Myslíte si, že sa dotyčná učebnica dostala niekedy do dispozície kompetentným na Ministerstve zdravotníctva SR, Úrade verejného zdravotníctva SR, Polície SR alebo prokuratúry? Pevne veríme, že áno.

Každý, kto platí blokové pokuty za neexistujúce priestupky má zjavne vedomosti z občianskej náuky len na úrovni siedmeho ročníka základnej školy. Je to smutné. Táto doba je evidentne krízou vedy, avšak tá vyplýva priamo z krízy vzdelávacieho systému.

-pw-

 

 

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts