|

Kráľovstvo krivých zrkadiel

Neviem, či si ešte pamätáte na rozprávku, kde dievčatká Oľa a Aľo čelili nezmyselným opatreniam kráľa Jagapapa a zlu v podaní Bartsaja a Ajimz.

Predpokladajme, že súčasní predstavitelia vyhláškového paralelného systému žijú naozaj v paralelnom vesmíre informácií, sú akoby na inej frekvencii, preto by bolo vhodné použiť povestné rozprávkové zrkadlo a zistiť, či to, čo robia, myslia vážne a sú s tým stotožnení, alebo ide len o plnenie príkazov a vo svojich úradoch sedia istým spôsobom „nesvojprávne bytosti“.

Začneme p. hlavným hygienikom a riaditeľmi škôl. Seriál bude pokračovať ďalšími osobnosťami, ktoré podľa nášho názoru sú predstaviteľmi paralelného informačného vesmíru, prevádzkami, zamestnávateľmi, vakcínujúcimi lekármi atď.

Ak teda máte chuť, môžete si pozrieť prvé priložené formuláre.

Pôvodne som totiž mal potrebu komentovať manuál zverejnený Ministerstvom školstva SR. Avšak nemá to zmysel, lebo je právne nezáväzný. Navyše zo samotného textu vyplývajú indície, že ho nepísala osoba venujúca sa školstvu, ale skôr chodu korporácie. Nielenže pripomína chudákom riaditeľom, že rozhodujú samostatne a na vlastnú (aj trestnoprávnu) zodpovednosť, ale aj vyslovene uvádza, že v prípade problémov s právom (rozumej, ak budú postupovať podľa manuálu), dajú od nich ruky preč. Alibizmus skĺbený so zásadou divide et impera.

Takže, ak od Vás žiada škola nezmyselné vyhlásenie o bezinfekčnosti, žiadajte ho tiež pre dieťa, ktoré Vám z vyučovacieho procesu škola odovzdá. Ak budú klásť otázky, pýtajte sa tie isté.

To isté platí pre celý vyhláškový paralelný právny systém. Ak hlavný hygienik verí v to, čo robí, nebude mať problém dať verejný prísľub uvedený v prílohe. Kľudne si ho upravte podľa potreby. Dôležitá je myšlienka, nie samotný text.

Rovnaké princípy môžete použiť aj napríklad na opozičných politikov, ktorí niečo sľúbili a nesplnili. Kreativite sa medze nekladú.

UKÁŽTE IM VŠETKÝM ZRKADLO.

Kašlite na strach, berte to s humorom.

Veselý nový školský rok.

pw

Formulár 1: Verejný prísľub Mikas

Formulár 2: PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE RIADITEĽA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA O BEZPRÍZNAKOVOSTI pdf

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts