|

Akcia Spoločná zodpovednosť a porušenie predpisov o GDPR

Odbornej komisii sa včera ozval kpt. Ing. Miloš Boldižár, veliteľ odberného miesta Senica (Nám. osl. 11/17) počas vojenskej operácie Spoločná zodpovednosť so sťažnosťou, že podáva podnet na Úrad na ochranu osobných údajov SR a trestné oznámenie, pretože sa v zozname v prílohe č. 9 k Doplneniu podania do Haagu objavilo jeho súkromné mobilné číslo. A že až teraz sa cíti poškodený.

Túto aktivitu vítame a pána kapitána v plnej miere podporujeme. Čo teda môžeme očakávať ako výsledok…

Pravdepodobne budú nasledovať zistenia Úradu na ochranu osobných údajov, že spracovanie údajov v akcii Spoločná zodpovednosť bolo medzi štátnymi orgánmi v príkrom rozpore s viacerými ustanoveniami o GDPR. Dočkáme sa teda možno aj pokút rádovo v miliónoch eur pre Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, vládu SR, prípadne Úrad verejného zdravotníctva SR.

Dôkaz je samotné znenie zákona č. 286/2020 Z.z., ktorým sa až po vykonaní plošného testovania obyvateľstva zaviedla možnosť a rozsah spracovania osobných údajov (§48 ods. 4 a 6) súvisiaca s testovaním obyvateľstva. Úžasné. Zbierka zákonov ako dôkazný prostriedok o porušení GDPR.

Dôkazom je aj neexistencia povinne zverejňovaných zmlúv na úseku GDPR medzi jednotlivými sprostredkovateľmi (napr. v línii Okresný úrad – obce).

A že sa objavilo v zozname služobných čísel aj súkromné číslo pána kapitána? Čo dodať? Snáď ho neposkytol dobrovoľne. A ak nie, mal by trvať na prešetrení, akými spôsobmi a kam jeho číslo všade putovalo a či právnické osoby, ktoré sa s ním oboznamovali, boli v pozícii prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa podľa nariadenia o GDPR.

Asi sa môžeme tešiť na zaujímavé zistenia v oblasti spracovania osobných údajov počas spomínanej vojenskej operácie. Ak budú padať pokuty, budú padať aj hlavy.

Pán kapitán, držíme Vám vo Vašej záslužnej aktivite palce. Ako by povedal jeden nemenovaný športový komentátor: Bodaj by Slovensko malo viac takýchto kapitánov…

…v dobrom.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts