COVID-19 | Právo

Sviatky a opatrenia?

Platnosť, účinnosť a vykonateľnosť opatrení Hlavného hygienika a obmedzení na základe uznesení vlády SR najmä v kontexte posledných 2 sťažností Generálnej prokuratúry SR na Ústavný…

Právo

Kto chýbal na občianskej náuke?

Na strane č. 26  učebnice s názvom Občianska náuka pre 8.ročník základnej školy sa nachádza text: Pozorne si to prečítajte. Naše deti sa to učia…

End of content

End of content