Komu leží sloboda slova v žalúdku?

Od momentov, kedy sme sa začali venovať dvom témam: výzva MUDr. Sabaku na debatu (s negatívnym výsledkom) a dohode DCA so SŠA sme zaznamenali výrazný nárast útokov na našu doménu akw.sk.

5th Avenue nás má zaiste už dlhší čas v hľadáčiku (a my ich záujem budeme podľa potreby zrkadliť).

Poskytujeme ilustračný prehľad:

Počet útokov za 24 hodín: 16 miliónov

Počet komplexných útokov 659 za posledný mesiac

Počet brute force: 84 za posledný mesiac (tak veľmi chcú naše heslá, tak veľmi by mali radi kontrolu nad naším obsahom)

Počet útokov z Revíznej komisie Slovenskej advokátskej komory: 2

Na všetky uvedené útoky budeme odpovedať symetricky alebo asymetricky. Niektoré špecifické útoky budú znamenať zničenie investícií nepriateľa do ním ťažko vybudovaných kultov osobností (často spoločnosťou označených symbolom lietajúceho zvieraťa trpiaceho leucizmom, ktoré v prírode nemajú takmer žiadnu šancu samostatne prežiť, prežívajú najmä v ZOO). Oznam pre nepriateľa: tento typ protiopatrenia už nie je odvrátiteľný. Prvý už čoskoro a verejne. Prídete postupne o všetkých. Pravda všetkých demaskuje. My len namažeme kolieska povestných mlynov.

Odkaz komukoľvek, kto sa z vlastnej vôle alebo z donútenia situuje do pozície nášho nepriateľa:

1. Tento boj je bojom len naoko, ale ak to chcete pochopiť v syntaxe reči vlastnej nepriateľovi, ide o súboj formy z obsahom. Nepriateľ sa situuje do strany formy bez obsahu a jeho prehra je na dohľad a je neodvratná (tak ako celý jeho na formu orientovaný bezobsažný život). My preferujeme súhru obsahu s formou s akcentom na obsah.

2. Človek bez morálky a etiky nemôže rozhodovať o etike a morálke, ani o nej kázať, rovnako ako vedci, ktorí sú produktom kultu osobnosti v konflikte záujmov, nemôžu byť vedcami. Zjednodušene a laicky povedané: človek potretý bahnom (možno zameniť aj za inú substanciu) môže bahnom natierať len seberovného, na iných sa jeho bahno nezachytí. Človek, ktorý iných bahnom natiera, je sám bahnom pokrytý a nemôže sa bahna zbaviť tým, že ho skúsi prekryť éterickým olejom. To bahno tam ostáva a je ho vždy vidieť a jeho pach prebíja ďalšie vrstvy. Večný zápas v bahne je osudom každého, kto uprednostňuje život formy.

Pekný zvyšok víkendu.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts