|

Obmedzenie slobody prejavu?

Podľa čl. 26 Ústavy SR sa cenzúra zakazuje, sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

Podľa ods. 4 slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

Vyzerá to tak, že konflikt na Ukrajine bude zámienkou na prijatie takého zákona. Vraj ešte dnes. Nasvedčuje tomu napríklad tento článok (zdroj TU).

Materiál na vláde (TU). Pozrite si najmä „Vlastný materiál“ v časti nazvanej „Blokovanie“.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts