|

Dohoda DCA so SŠA – postreh

Pani prezidentka avizovala kreovanie interpretačnej doložky k dohode tzv. DCA. To znamená jediné: pani prezidentka má pochybnosti o texte dohody (ktorý potrebuje ďalšiu precizáciu pre jej výkladovú jednoznačnosť, resp. zrozumiteľnosť). Z tohto dôvodu by mala logicky využiť svoju zákonnú možnosť ako v prípade jej pochybností pri nedávnom referende a mala by sa obrátiť na Ústavný súd SR. Súlad medzinárodnej zmluvy s ústavou je vyslovene odborná otázka, ktorá spadá práve do kompetencie Ústavného súdu, nie Kancelárie prezidenta. Nie je preto veľmi čo dodať. Vytváranie interpretačnej doložky namiesto postupu podľa zákona o ústavnom súde vytvára dojem, že SR je pod časovým tlakom bez možnosti rozhodovať sa slobodne. Ak bude pani prezidentka postupovať avizovaným spôsobom, vznikajú vážne pochybnosti o jej záujme riešenia veci v prospech cudzieho štátu a v konečnom dôsledku pochybnosti o zaujatosti hlavy štátu vo veci samej.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts