Verejná výzva na diskusiu pre Ing. Mariána Filla

V relácii Dopoludnie na Infovojne 13.4.2021 sa Ing. Marián Fillo vyjadril k aktivitám JUDr. Petra Weisa, procesu Dr. Lanku s komentárom k jeho priebehu a k samotnej izolácii patogénu covid-19.

Nakoľko sme sa pokúsili kontaktovať p. Filla sms správou aj elektronicky (2x) a vyzvali ho na diskusiu zatiaľ bez pozitívnej odozvy, rozhodli sme sa to urobiť takto verejne.

P. Fillo, vyzývame Vás ako človeka, ktorý sám seba považuje za znalého problematiky izolácie patogénu covid-19 na verejnú diskusiu práve o izolácii patogénu SARS-CoV-2 do homogenity a preukázania kauzality medzi izolovaným patogénom a chorobou covid-19 za nasledovných korektných podmienok:

  1. celá komunikácia medzi nami (Peter Weis, odbornakomisia.sk, Resetheus, Andrew Kaufman a p. Lanka) a Vami (spolu s Vaším teamom, ktorý si môžete slobodne zvoliť do zloženia aj počtu) bude bezo zmeny a bez ohľadu na závery zverejnená. Ak by sa Vám podarilo do diskusie zapojiť napr. Virologický ústav BMC SAV, boli by sme Vám nesmierne povďační.
  2. Téma sa nesmie úmyselne výrazne odkláňať bočným a najmä nevedeckým smerom.
  3. Začať by sme mali témami, ktoré ste načrtli v relácii. Aby sme nestrácali čas, vždy uveďte aj zdroje, rozhodnutia a publikácie, na ktoré sa budete odvolávať.
  4. Závery si odpublikuje bez cenzúry každá zo strán na tomto blogu v rámci jedného článku. Interpretáciu záverov necháme na čitateľov ako arbitrov.

Tešíme sa na pozitívnu spätnú väzbu a prajeme pekný deň. Boli by sme aj vzhľadom na iné nemenej dôležité aktivity povďační, ak by sa naša debata stihla začať do 7 dní od uverejnenia tejto výzvy.

Ľudia majú právo na pravdivé a vedecky podložené informácie.

S úctou

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts