„Vakcíny“ a myokarditída


Prinášame Vám kohortnú štúdiu vykonanú na 23 miliónoch obyvateľov severských krajín so znepokojivými výsledkami. V podstate ide o potvrdenie kauzality medzi „vakcínou“ a vznikom myokarditídy a perikarditídy. Ešte znepokojujúcejšia je informácia, že najviac postihnutou skupinou je skupina mladých mužov vo veku 16 až 24 rokov po podaní druhej dávky „vakcíny“.

Štúdia prináša znepokojivé čísla už pri cca 1 mesiaci od podania dávok tejto látky. Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude situácia vyvíjať v čase.

Skráťme to asi takto: Pri zohľadnení ARR (absolútne zníženie rizika) potrebujete na záchranu jedného života podať cca 20.000 dávok „vakcíny“ a zároveň je riziko vzniku myokarditídy do 1 mesiaca od druhej dávky od 4 do 28 prípadov na 100.000, je podávanie tejto látky benefitom? Pritom ide o jediný izolovaný pozorovaný jav. Pritom dnes známych vedľajších účinkov podľa dát od Pfizeru je druhovo takmer 1300.

Zdroj TU.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts