Vakcína je údajne sloboda

Zachytili sme kampaň, jednostranne presviedčajúcu, že vakcína je sloboda a podobne nezmyselné výroky. Kampaň súkromnej spoločnosti v tomto smere podporujúci predaj produktu si ešte ako tak vieme v tomto znení predstaviť, avšak máme za to, že štát je povinný pri kampani za „očkovanie“ uverejniť aj pozitíva aj negatíva. To, čo hlási, nie sú dokonca ani vysvetlené pozitíva, to sú slogany, zvolania na štýl tých, ktoré sme zažívali pred rokom 1989. Má sa to predsa robiť tak, aby sa človek mohol slobodne rozhodnúť. Nie rozhodnúť sa na základe reklamy a potom sa cítil podvedený a prípadne niesol následky. Opäť sa stretávame s dúfajme neúmyselným pokusom o vylákanie informovaného súhlasu.

Poďme sa teda aspoň pokúsiť suplovať chýbajúce informácie.

Je mRNA vakcína vakcínou? Nie. Vakcína v sebe štandardne obsahuje antigén, na ktorý má telo imunitne odpovedať a pre prípad budúceho kontaktu s antigénom mať uložený model odpovede.

mRNA „vakcína“ je naopak látka, ktorá z Vašich buniek vyrobí továreň na antigén (alebo jeho časť) a až potom by mala nasledovať odpoveď na vyrobený antigén atď. Preto názov vakcína by bolo vhodné nahradiť niečím logicky vhodnejším, napr. spojením génová terapia. Ako dlho bude táto mRNA v tele pôsobiť tak, aby sa reakcia organizmu nezačala podobať na autoimunitné ochorenie? Je to otázne a zaslúži si, aby ste sa o to pred podaním terapie osobitne zaujímali. Rovnako ako to, či sa táto mRNA nestane súčasťou Vašej genetickej výbavy a čo je s tým prípadne spojené z dlhodobého hľadiska.

mRNA vakcína je schválená výlučne na núdzové použitie. To znamená, že ak sa „zaočkujete“, nedostanete v plnej miere schválenú bezpečnú látku. Pred rokom 2023 takú látku zrejme ani nedostanete. Tento druh vakcíny nie je totiž logicky otestovaný na strednodobé a dlhodobé následky.

A teraz čísla. Zaujímavé štatistiky vykazuje USA a Izrael. Začnime v USA, štatisticky najzasiahnutejšej krajine.

K 22.1.2021 zaznamenala CDC (obdoba nášho ÚVZ) oficiálne v priamej spojitosti s očkovaním experimentálnymi mRNA covid vakcínami 9845 vedľajších účinkov, z toho 329 úmrtí. Aby ste si mohli naštudovať všetky informácie v súvislosti s úmrtiami (prípadné komorbidity a pod.), pripájame aj link tu.

Štruktúra účinkami najohrozenejších skupín: 44-65 rokov: 49 úmrtí, 65-75 rokov: 43 úmrtí, nad 75 rokov 170 úmrtí.

Izrael zasa uviedol, že viac ako 12400 ľudí sa kovidom nakazilo až po „vakcinácii“. Z toho 69 po aplikovaní druhej dávky. Aby sme však mohli byť objektívni, je potrebné počkať na určitý časový odstup po podaní druhej dávky očkovacej látky a uviesť nové dáta, ktoré následne porovnáme. Až potom si môžeme povedať, či je vakcína sloboda, alebo niečo úplne iné. Zdroj tu.

Študujte, sledujte vývoj a hlavne: rozhodnite sa správne a slobodne. Buďte zdraví.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts