Už nečakajte, izolujte ten vírus nevídaný…

… lebo budete spoluvinníkmi toho, čo sa tu dialo a stále deje.

Už naozaj nie je na čo čakať, páni vedci. Aha, čo sa kvôli vašej nečinnosti deje u našich veľkých bratov za morom:

Dr. Derek Knauss, špecialista pracujúci v laboratóriu so zameraním na virológiu a imunológiu, vo svojom videu povedal (link tu):

„Som klinický laboratórny vedec, COVID-19 je fejk, Američania, zobuďte sa!

Mám doktorát z virológie a imunológie.

Som vedecký pracovník v klinickom laboratóriu a testoval som 1 500 „predpokladaných“ pozitívnych vzoriek na Covid 19 zhromaždených tu, v južnej Kalifornii.

Keď sme môj laboratórny tím a ja vykonali testovanie podľa Kochových postulátov a pozorovania pod SEM (skenovací elektrónový mikroskop), v žiadnej z 1 500 vzoriek sme nenašli ŽIADEN Covid (poznámka autora: v USA to teda ide, v SR zjavne nie).

Zistili sme, že všetkých 1 500 vzoriek bolo väčšinou chrípkou A a niektoré boli chrípkou B, ale nebol to ani jeden prípad Covidu a nepoužili sme pritom test B.S. PCR.

Zvyšok vzoriek sme potom poslali Stanfordu, Cornellu a niekoľkým laboratóriám na Kalifornskej univerzite a zistili ROVNAKÉ výsledky ako my, ŽIADNY COVID. Našli chrípku A a B.

Všetci sme potom nadviazali komunikáciu s CDC a požiadali o životaschopné vzorky COVIDu. Tie však CDC nemohli poskytnúť, pretože nemali ŽIADNE vzorky k dispozícii (pozn. autora: kontaktovali sme autora videa s tým, že na vedecky svetoznámom Slovensku Virologický ústav BMC SAV také od marca 2020 má a určite ich poskytne svojim americkým partnerom v CDC, stačí si ich vyžiadať. Inak BMC SAV posudzujú aj Sputnik V, o ich svetovosti preto nemožno mať pochybnosti).

Teraz sme pri všetkých svojich výskumných a laboratórnych prácach dospeli k pevnému záveru, že COVID 19 je imaginárny a fiktívny.

Nová chrípka sa volá „Covid“ a väčšina z 225 000 mŕtvych zomrela na sprievodné choroby ako srdcové choroby, rakovina, cukrovka, emfyzém atď. Dostali chrípku, ktorá ešte viac oslabila ich imunitný systém, a zomreli.

Ešte som nenašiel jedinú životaschopnú vzorku Covidu 19, s ktorou by som mohol pracovať. My na 7 univerzitách, ktoré vykonali laboratórne testy na týchto 1 500 vzorkách, teraz žalujeme CDC za podvod s Covid 19. CDC nám zatiaľ neposlalo jednu životaschopnú, izolovanú a vyčistenú vzorku Covid 19. Ak nám nemôžu alebo nebudú vedieť poslať životaschopnú vzorku, hovorím, že Covid 19 neexistuje, je to fikcia.

Štyri výskumné práce, ktoré popisujú genómové extrakty vírusu Covid 19, nikdy neboli úspešné pri izolácii a čistení vzoriek. Všetky štyri práce napísané na tému Covid 19 popisujú iba malé kúsky RNA, ktoré boli dlhé iba 37 až 40 párov báz, čo NIE JE VÍRUS. Vírusový genóm má zvyčajne 30 000 až 40 000 párov báz.

Ako je možné, že Covid je všade, ako to, že nikto v žiadnom laboratóriu na svete nikdy neizoloval a nevyčistil tento vírus ako taký? Je to preto, že vírus nikdy skutočne nenašli. Jediné, čo kedy našli, boli malé kúsky RNA, ktoré aj tak neboli identifikované ako vírus.

Takže to, s čím máme do činenia, je len ďalší chrípkový kmeň tak, ako každý rok, COVID 19 neexistuje a je fiktívny.“

Čo dodať? Možno je aj vyššie uvedené fejk (viď napr. tu). Avšak vy, páni vedci, tieto témy sami živíte. Nie je hanbou priznať si, že rok ste nič zásadné neurobili. Hanbou je iné, ak svoje klamstvá budete kryť ďalšími klamstvami, ako sú napríklad údajné sekvencie mutácií Covid-19, ktoré už ale môžu hraničiť s trestoprávnou rovinou. Ak má totiž tento pán, ktorý sa javí byť kvalifikovaný, hoci len spolovice pravdu a v súdnom spore s CDC univerzity uspejú, nielenže o tom budeme informovať, ale aj podnikneme príslušné právne kroky v SR.

Vedzte, že nepriateľom vedomosti nie je nevedomosť. Je ním viera vo vlastnú neomylnosť.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts