|

ÚVZ k záväznosti školského semaforu

So súhlasom klienta zverejňujeme časť emailovej komunikácie klienta s vysoko postavenou funkcionárkou Úradu verejného zdravotníctva.

„Dobrý deň,

uvedené sme konzultovali s právnikom ÚVZ SR s nasledovným vyjadrením:

Školský semafor nie je právne záväzný tak, ako zákon alebo vyhláška.

Pokiaľ režim OP v predškolských zariadeniach nie je upravený žiadnym iným záväzným predpisom,

nie je možné ho vymáhať. Uvedené je však iba právnou rovinou problému. Etickou rovinou

je predovšetkým ochrana zdravia detí a taktiež zamestnancov materskej školy, takže apelujeme

na uvedomenie rodičov.

S pozdravom

Hamade“

(celú komunikáciu máme k dispozícii v AK).

Takže nie právo, ale „etika“. Ako to potom vymáhajú? Tú etiku ochrany zdravia. Normu slušného správania sa na úseku ochrany zdravia. Je táto etika založená na konkrétnych štúdiách?

Vedia o tomto morálnom paradoxe vôbec v škôlkach, kde to podľa našich klientov kontrolujú, resp. vymáhajú napríklad upratovačky? Prípadne sa deti neočkovaných rodičov podávali v prvý deň nového režimu paradoxne oknom?

Nuž, skúste v Lidli povedať, že sa pri nosení respirátora odvolávate na etiku, prípadne morálku, či estetiku (odmietate „kačací zobák“). Čo na to pri pokute povie v odvolacom konaní to isté ÚVZ? Koniec koncov – farby okresov predsa určujú spôsob prekrytia dýchacích ciest. Alebo je všetko inak? Ako sa to hodí?

Žijeme naozaj vtipné obdobie.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts