Úrad verejného zdravotníctva SR vo svojej vyhláške priznáva rozdiel medzi pozitívnymi a infekčnými

Ako sme už písali niekoľkokrát na tomto blogu, bolo vedeckými štúdiami potvrdené, že je zásadný rozdiel medzi pozitívnymi a infekčnými jedincami. Dokonca aj to, že k asymptomatickému prenosu vzásade nedochádza.

U nás je však stále verejne prezentované to, že ak je niekto pozitívny po teste, šup s ním do izolácie.

Až posledná kontroverzná nedeľná vyhláška (čiastka 33/2020 Vestníka vlády SR) definuje klinické príznaky choroby a uvádza na viacerých miestach, že pozitívni (zatiaľ len vybrané povolania) môžu do práce, ak sú asymptomatickí (bez klinických príznakov) a používajú isté ochranné prostriedky (pre istotu, má to svoju logiku). To však znamená len dve možnosti:

a) tá horšia: že exekutíva SR aj nový legislatívny orgán – Úrad verejného zdravotníctva SR už rezignovali na boj proti pandémii a umožňujú pozitívnym šírenie choroby práve na miestach, kde je to najkritickejšie (napr. v zdravotníckych zariadeniach) alebo

b) pravdepodobnejšia: hlavný hygienik a jeho ľudia pochopili, že je zásadný rozdiel medzi asymptomatickým pozitívnym a symptomaticky pozitívnym na ochorenie KOVID. Inými slovami: pozitívne testovaný jedinec bez príznakov pravdepodobne nie je infekčný, ak nemá symptómy. Možno na to prišli okľukou, ale podstatu už zrejme začínajú chápať. Nabudúce by to mohli upraviť pre všetky povolania a v ďalšom kroku pochopiť vadnosť tzv. testov, lebo to ide logicky ruka v ruke a v poslednom kroku pochopiť, že nepotrebujeme ani ten núdzový stav, lebo veď pozitívni zdravotníci už aj tak v práci sú a ostanú tam aj dobrovoľne, ak za to nie sú sankcionovaní. Držme im teda palce, hlavne nech im to netrvá dlho.

Inak táto vyhláška pôsobí podobne ako tie predošle výrazne diskriminačne na rôzne skupiny ľudí. Azda najväčšou perlou je §3 ods 9 podľa ktorého kontakt s osobu, ktorá opustila miesto karantény v súlade s ods. 7, nie je považovaný za úzky kontakt. To znamená, že ak sa stretnete s pozitívnou osobou na nákupe a dozviete sa to, do karantény nepôjdete. KOVID na nákupe nie je zrejme infekčný (a ak je, ffp2 je novou atómovou bombou v boji proti nemu). Len či toto pravidlo rešpektuje aj KOVID… Možno najbližšie sa dočkáme aj toho, že ďalšia vyhláška bude záväzná pre právnické osoby, fyzické osoby, zvieratá, baktérie, vírusy, prióny a snáď aj neživé častice. Veď aj tak si s účinnosťou a vymožiteľnosťou týchto predpisov málokto láme hlavu.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts