Testovanie a nástup do škôl

Množstvo netestovaných ľúdí, resp. ľudí, ktorí odmietajú testovanie invazívnymi metódami sa na nás obracia s prosbou o radu a návrh riešenia.

Riešenie existuje aj v rámci prijatých opatrení.

Existuje totiž testovanie prostredníctvom tzv. „pľuvacích testov“,resp. testov zo slín, ktoré sú bezkontaktné, certifikované, spadajú do kategórie antigénových testov, t.j. sú v kategórii schválených vládou SR.

Ide o neinvazívnu metódu, t.j. nie je to ani kloktací test a dieťa ani rodič neberie do úst žiaden komponent testu. Navyše nepotrebuje asistenciu vyškoleného zdravotníckeho personálu, t.j. šetrí ľudské zdroje (a zároveň akákoľvek potreba dokladania akýchkoľvek ďalších certifikátov týmto automaticky odpadá a môže byť nahradená akýmkoľvek relevantným dôkazom o absolvovaní testu s negatívnym výsledkom podľa návodu priloženého k testu).

Cenovo je porovnateľný s inými antigénovými testami. Je výrazne (rádovo) lacnejší ako kloktací test. Má vyššiu klinickú špecificitu a klinickú senzitivitu, ako antigénové testy použité na celoplošnom testovaní!

Má jedinú chybu: je podľa našich informácií dostupný najbližšie v Rakúsku. Prečo je to tak, nerozumieme a radšej rozumieť ani nechceme.

Preto dávame do pozornosti všetkých riaditeľov škôl, zriaďovateľov škôl, členov rady školy, že pre získanie bližších informácií k detailom týchto testov a k možnosti expresného obstarania sa môžete obrátiť na lekárov odborníkov, ktorí sa touto iniciatívou zaoberať začali (link tu) alebo na Slovenskú lekársku úniu špecialistov (link na ich výzvu tu).

Opakujeme, riešenie existuje. Času nie je nazvyš, ale dá sa to zvládnuť.

Upozornenie: Naša AK sa nestotožňuje s potrebou akéhokoľvek testovania z dôvodov, ktoré sme uviedli už v predošlých článkoch. Tento článok je skôr pokusom o alternatívnu pomoc rodičom, ktorí nechcú, aby ich deti sociálne spustli a nespravodlivo vypadli z procesu prezenčného štúdia, ktoré im garantuje aj Ústava SR.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts