Smrtnosť na kovid v UK po vakcinácii násobne vyššia ako u nevakcínovaných

Vo Veľkej Británii sa začína objavovať nami už skôr predvídaný vzorec smrtnosti. Čím to je, keď to vyzerá, že kolektívna imunita je deklarovaná minimálne na úrovni 80 percent (nerátajúc prirodzené prekonanie ochorenia)?

Aktuálne oficiálne dáta (aj keď zatiaľ na pomerne malej vzorke, preto sa pomer určite ešte upraví smerom nahor alebo nadol) ukazujú na násobok smrtnosti na kovid po vakcinácii oproti prirodzenej smrtnosti neočkovaných.

Možno sa už hlási avizované ADE. A možno to bude každou booster dávkou iba horšie. Uvidíme.

Tabuľku zverejnil Public Health England, the UK National Health Service.

Vývoj dát budeme priebežne sledovať. Celá správa NHS TU.

Výpočet:

Aktuálizácia: urobili sme pri výpočte zrejmú chybu. Stane sa. Ospravedlňujem sa. Nespočítali sme smrtnosť osobitne pre skupinu po prvej dávke. Výsledok v tomto prípade mal byť:

5 393 vakcinovaní 1. dávkou -> 7 mŕtvych = smrtnosť 0,0012979
1 785 vakcinovaní 2.dávkou -> 12 mŕtvych = smrtnosť 0,0067226
Ako izolované javy (smrtnosť po 2.dávke voči smrtnosti pri nevakcinovaných) potom vychádza násobok 5.75 v neprospech vakcinovaných.
Pri prvej dávke je to len 1.1 násobok v neprospech vakcinovaných.
Robiť súčtový pomer oboch kategórií asi nemá väčší zmysel. Ale je zaujímavé, ako sa číslo rapídne zvyšuje po 2.dávke. Čo by nasledovalo po tretej?

-pw-

 

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts