Slovenské „Churchillove deti“ na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva

Určite ste zaznamenali, ako pápež kvetnato rečnil o korupcii a presadzovaní zákonnosti. Áno, témy sú to aktuálne. Pri tejto príležitosti a téme by sme mu mohli dať do pozornosti aj jednu štatistiku z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva SR v Banskej Bystrici. Výplod hodný témy. Ibaže by to v tomto prípade bola bohapustá neodbornosť. Treba pripustiť všetky možnosti. Takto sa ale v každom prípade strašia ľudia, ktorí nedávajú pozor a procesujú iba výsledné čísla a nadpisy. Takto sa robí kontext pre opatrenia.

Čítajte pozorne:

júli a auguste 2021 sme zaznamenali spolu 4162 pozitívne testovaných prípadov.
V porovnaní s júnom 2021, kedy bolo 3 201 pozitívnych prípadov, ide o 23-percentný nárast.

Prečítajte si to ešte raz. Rozumiete? Dva mesiace vs jeden mesiac vyprodukovali nárastovú krivku… Indivíduá s vysokoškolským vzdelaním ako to podpísané pod textom ovplyvňujú Vašu slobodu pohybu, dobre si to pamätajte! Raz možno prezradí, kto jej dáva pokyny.

Pamätajte: kde sú ovce, je aj vlna. Kde sú testy, je rastúca krivka. Konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom…

Tu je zdroj (Leto_analýza_výskytu_COVID-19).

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts