Rúška a týranie najmenších

A je to tu. Máme tu štúdiu dostupnú na https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33298407/.

Prečítajte si to sami, nemám najmenšiu chuť to prekladať ani interpretovať.

Kľúčové pojmy zo štúdie:

Bradykardia je frekvencia srdca pod hodnotou 50 tepov za minútu v pokoji.

Môže sa vyskytovať i u zdravých ľudí, a to najmä u vytrvalostných športovcov. Na hodnotu pod 50 tepov môže klesnúť fyziologicky počas spánku, v ľahu. Frekvencia srdca môže byť spomalená zvýšenou aktivitou parasympatika alebo farmakologicky (betablokátormi). Ďalej sa s bradykardiou stretávame pri viacerých poruchách srdcového rytmu – bradyarytmiách. Bradykardia môže byť fyziolofická a patologická. Fyziologická je u športovcov v pokoji alebo počas spánku a patologická pri ochorení splavoovopredsienoveho uzla (sinusova bradykardia), pri zníženej činnosti štítnej žľazy, pri predávkovani liekmi, pri poruche prevodu vzruchu.

Syndróm spánkového apnoe je porucha spánku, charakterizovaná opakovanými apnoickými epizódami (zastavením dýchania), ktoré sú sprevádzané znížením nasýtenia tepennej krvi kyslíkom a prebúdzacími reakciami. Následkom je fragmentácia spánku a narušenie fyziologických vzťahov medzi spánkom, respiračným a kardiovaskulárnym systémom.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts