Rozšírenie podania na Medzinárodný trestný súd v Haagu

Pozrite si nasledovné video. Zažili ste počas pandémie niečo podobné? Kontaktujte nás.

V prípade, že Vám ako obyvateľovi SR, ktorý nejavil klinické príznaky respiračného ochorenia, bolo vykonaním antigénového testu alebo RT-qPCR testu podmienené alebo obmedzené nasledovné:

a) podmienenie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení, osobitne ak ide o separáciu matky a dieťaťa po pôrode alebo život ohrozujúce hospitalizácie,

b) bola odmietnutá školským zariadením (najmä pokiaľ ide o povinnú školskú dochádzku) možnosť prezenčnej výučby žiaka,

c) bolo v obchodoch a prevádzkach služieb vyžadované od zákazníkov potvrdenie o vykonaní testu ako podmienka vstupu, nákupu alebo využitia služby,

d) negatívny test bol vyžadovaný ako podmienka na výkon povolania,

e) bol vyžadovaný negatívny test zložkami Policajného zboru alebo Armády SR,

napíšte nám svoj príbeh (s priloženou dokumentáciou k prípadu, prípadne videozáznamami). Preklad do angličtiny nám situáciu časovo uľahčí, ale nie je podmienkou.

Všetko relevantné bude spracované a priložené k doplneniam podania na Medzinárodný trestný súd v Haagu.

Ďakujeme.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts