Riešenie jesennej x-tej vlny „plandémie“

Viete, kedy sa budete môcť vrátiť do normálneho života? Aj keď to už nebude ten istý normál, to si už len môžete zbožne priať. Ekonomika bola za čias predošlej vlády nasmerovaná k úpadku a táto „pandemická“ vláda jej priviazala balvan na krk a hodila do hlbokého jazera.

Jedno z navrhovaných riešení:

  1. Prestať sa testovať (kde nie sú testy, nie sú štatistiky, ktoré by sa dali falšovať a nesprávne vykladať analytikmi študovanými v zahraničí, z ktorých by mal strýko Churchill nesmiernu radosť). Koniec koncov, samotné WHO už povedalo to, čo my hovoríme od začiatku: zlatý štandard RT-PCR je od počiatku iba hrdzavý klinec pretretý vodovými farbičkami. Pripomeňte si nedávny výrok p. Pavelku, anglického odborníka tejto garnitúry, že chrípka tu minulý rok nebola. Akurát nepovedal to, čo WHO: lebo bola testovaná ako kovid. Vedel to aj náš nositeľ štátneho vyznamenania ocenený pani prezidentkou p. Čekan, inak by nebol začínal minulý rok vývoj RT-PCR testov, ktoré by boli schopné rozlíšiť chrípku od korony. Zjavne sa to nepodarilo, inak by WHO dalo p. Čekanovi ďalšiu medailu. Naopak, RT-PCR testy sa už v roku 2022 používať na testovanie kovidu nebudú. Takže sa asi chystajú na protilátky, antigény sú už právom v Dunaji. A asi na tie z netopiera, ako nášmu klientovi uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR (dobre počujete, protilátky sa testujú na INÝ vírus so zhodou 92 percent a v pohode to priznávajú).
  2. Objavte ozajstných lekárov (v prípade choroby nie telemedicínskych alebo tých, čo vás pošlú na RT-PCR test).
  3. Prestať pozerať pandemické správy v TV (ide o masívne a nátlakové používanie neurolingvistického programovania, ktoré je financované prostredníctvom reklamy zo štátneho rozpočtu). Ide bohužiaľ o nový druh vojny štátna moc vs. vlastné obyvateľstvo. V tomto duchu môžete pokojne nahliadať aj na posledné rozhodnutie Ústavného súdu SR o referende a na pokusy o odobratie aktívneho volebného práva z dôvodu ohrozenia verejného zdravia.
  4. Vymeniť vládnych odborníkov do nohy (okrem jediného nie sú atestovaní v odboroch potrebných pre zvládanie pandémie, inými slovami: nie sú odborníkmi). Títo samozvaní odborníci trpia tým, pre čo by nemohli bežne publikovať vedecké práce: konfliktmi záujmov. Treba si uvedomiť, že aj prijímanie nenáležitých výhod je podľa slovenských trestnoprávnych noriem obyčajnou korupciou. Začať treba urgentne zrušením Inštitútu zdravotných analýz. Analýzy nimi vyprodukované treba podrobiť nezávislému znaleckému posúdeniu a v prípade potreby vyvodiť zodpovednosť.
  5. Začať sa v bežných situáciách správať ako pred pandémiou.
  6. Konať prirodzene v súlade s Ústavou a zákonmi, ideálne skupinovo, čím dodáte odvahu aj nerozhodnutej väčšine, ktorá má aktuálne strach postupovať v súlade s právnym poriadkom.
  7. Mať plán B (rátajte s tým, že Vami zvolená vláda má schválené oficiálne postupy na úrovni ozbrojených síl a zásahu cudzích ozbrojených síl na území SR, ktoré by sa väčšine z Vás nepáčili. Trikrát hádajte, na čej strane by zakročili vojaci NATO v prípade, že sa niektorá demonštrácia hypoteticky zvrhne? Alebo hádajte iba raz. Alebo ak neveríte, použite zákon o slobode informácií, informácia nepodlieha žiadnemu stupňu utajenia).
  8. Nikdy nezabudnúť a vinníkov potrestať. Bude ich bohužiaľ veľmi veľa. Nestraťte pamäť. Oni sa práve na túto stratu spoliehajú. Všimnite si, že situácia sa zhoršuje takmer okamžite po vymretí pamätníkov druhej svetovej vojny. Potreba rozdeľovania spoločnosti a budovanie priestoru na rozvoj fašizmu zachvacuje najmä mladšie ročníky, ktoré nevnímali život spred roku 1989. Pritom sa kriví obsah pojmov liberalizmus a ľavicový extrémizmus.

Viete, ako by sa dala vyriešiť pandémia aj bez týchto 8 bodov?

Zrealizovať jednu jedinú diskusiu v TV JOJ, RTVS a Markíza. Hostia: Krčméry, Sabaka, Pavelka, Lakota, Piják, Janco. Všetci s rovnakým časovým limitom a neutrálnym moderátorom. V štýle prezidentských debát.

Po takejto debate by nastal podľa nášho skromného odhadu okamžitý koniec očkovania na kovid a vládni odborníci by sa do týždňa zo scény vyparili.

Viete, čo je výhrou tých Vašich dezolátov? Ak túto debatu nezrealizujete. Práve v tomto prípade platí: kto mlčí, ten svedčí.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts