Prípravy na koniec kovid hystérie v SŠA?

Na stránke oracle911blog sa objavila nasledovná veľmi zaujímavá informácia (uverejňujeme bez zmeny):

US Human Health Services, skrátene HHS, vydalo na svojej stránke usmernenie. Dávam link v neskrátenej forme, kto naň kliknete, stiahne sa Vám, ako pdf. Tu je.

https://www.hhs.gov/sites/default/files/covid-19-faqs-hospitals-hospital-laboratory-acute-care-facility-data-reporting.pdf

Zistíte kolegovia z UVZ SR, MinZdravu a NCZI, že celý systém HLÁSENÍ COVID19 v nemocniciach všetkých typov sa ruší ku dňu 2. februára 2022 Nad tými hláseniami ako sa zasielali, je teraz pridaný text: (viď originálny text a následný preklad)

This field has been made inactive for the federal data collection. Hospitals no longer need to report these data elements to the federal government. No change is required to reporting templates.

Táto kolónka bola vyradená z používania pre federálny zber dát. Nemocnice už naďalej nemusia hlásiť tieto dátové prvky federálnej vláde. Nie je potrebná žiadna zmena vo vzoroch hlásení.

Nuž, niečo zaujímavé sa deje. Uvidíme čoskoro.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts