Pre veľkonočných cestovateľov cez okresy

„Doplnenie“ uznesenia vlády č. 176 z 31.3.2021 umožňuje cesty bez ohľadu na hranice okresov pre prípad:

od 1. apríla2021 cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a cestu späť.

Nakoľko stále platí, že vedomosť o vyhláškach Úradu pre verejné zdravotníctvo SR treba jednotlivcovi preukazovať a Ústavný súd o tomto podnete Generálneho prokurátora stále nerozhodol (ktorého súčasťou je o.i. aj namietnutá vadnosť publikácie vyhlášok vo vzťahu k ich záväznosti) možno tvrdiť nasledovné:

Subjektívne tvrdenie vodiča a prípadne celej jeho rodiny o presune za individuálnou duchovnou starostlivosťou (ktorého obsah nie je definovaný a teda ani obmedzený) cez celú republiku sa v zmysle predošlého odseku javí ako nepodmienená povolená výnimka v súlade s uznesením vlády SR (záväznosti uznesenia vlády SR vo vzťahu k obmedzeniam práv a slobôd sa budeme venovať osobitne po publikácii včerajšieho nálezu Ústavného súdu aj s odôvodnením).

Pekné sviatky prajem.

Nech Vám objektívne čísla z Texasu po troch týždňoch po kompletnom zrušení opatrení otvoria oči a poskytnú pravdivý pohľad na protiepidemiologické opatrenia a ich potrebu kdekoľvek vo svete.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts