|

Povinné očkovanie vojakov a zopár grafov

Chystá sa nám tu vraj povinné očkovanie vojakov. Uvidíme v najbližších dňoch, či všetkých, alebo len tých, čo chcú zarobiť na misiách (hybridné opatrenie preskúmateľné v správnom súdnictve zrejme antedatované na deň 17.9.2021).

Dajme malé okienko, ako z toho von:

Ako isto viete, „vakcíny“ sú stále vo svojej testovacej fáze, teda podliehajú režimu biomedicínskeho výskumu. Snáď sa nemusíme vracať k podvodnej informácii, ktorú pretláčal istý čas cielene bývalý mainstream o tom, že vakcíny, ktoré sa podávajú, sú už vo svete riadne schválené. Ide teda o biomedicínsky výskum a všetci očkovaní sú jeho súčasťou.

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov upravuje aj biomedicínsky výskum. A vo svojom § 26 ods. 11 písm. c) sa uvádza:

„Výskum bez zdravotnej indikácie nemožno vykonať na vojakovi základnej služby, náhradnej služby a prípravnej služby a osobe vykonávajúcej civilnú službu.“.

AKý trestný čin sa pácha na vojakoch? §400 Trestného zákona.

Nech sa páči.

A ešte tabuľka a graf s ľútosťou a bez komentára.

 

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts