Oznámenie k procesu tvorby Expertnej komisie

Minulý týždeň sme verejnosti oznámili začiatok kreovania Expertnej komisie (článok tu).

Za pár dní sa nám ozvalo cca 300 záujemcov a počet priebežne narastá. Ako kvalifikovaných expertov sme zatiaľ spätným majlom kontaktovali cca 30 ľudí, naozajstných expertov. Ubezpečujeme vás, že všetkým určite odpíšeme. Máme zabezpečenú aj slušnú medzinárodnú účasť (napr. Česká republika, Švajčiarsko alebo Nemecko). Aktuálne pracujeme na softvérovom a administratívnom zabezpečení činnosti komisie.

Takže :komisia teda bude, bude čoskoro funkčná a v blízkej dobe sa môžete tešiť na jej prvé výsledky.

Hľadáme aj dobrovoľníkov na zber štatistických dát. Znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám je vítaná. Časť komisie sa bude totiž zaoberať vyvracaním hoaxov, ktoré sú šírené v mediálnom priestore.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts