Otvorenie gastro prevádzok od 11.12.2020

Vzhľadom na zmiešané reakcie k nášmu včerajšiemu stanovisku k možnosti otvorenia vnútorných prevádzok verejného stravovania je vhodné uviesť ešte nasledovné.

Podľa nálezu Ústavného súdu SR z 24. novembra 2020, sp. zn. II. ÚS 317/2019 je nepodstatné, čo si myslí o svojej vyhláške a jej obsahu pán Mikas, alebo ktorýkoľvek predstaviteľ vládnej moci. Nie je dôležité ani to, aký bol úmysel legislatívnoprávneho odboru ÚVZ SR. Dôležitý je prioritne gramatický výklad ustanovení tejto vyhlášky. A ten je jasný.

Tie gastro prevádzky, ktoré majú zabezpečené AJ vydávanie pokrmov a nápojov zabalených na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby MÔŽU MAŤ OD 11.12.2020 OTVORENÉ.

Úrad verejného zdravotníctva SR a ani nikto iný ich za otvorenie prevádzok NEMÔŽE SANKCIONOVAŤ.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností treba uviesť, že táto vyhláška zároveň ruší predošlé obmedzenia v tejto oblasti.

Zároveň však vyzývame všetkých, ktorí sa slobodne rozhodnú postupovať v zmysle tejto vyhlášky, aby dodržiavali všetky potrebné hygienické štandardy a inštruovali potenciálnych zákazníkov tak, aby nedochádzalo k šíreniu respiračných chorôb.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts