Od pondelka je kľúčovým slovom „nevyhnutná životná potreba“

Stále platí to, čo sme o nemožnosti obmedzenia pohybu vyhláškami písali už v minulosti. Avšak za zmienku stojí nasledovné.

Podľa uznesenia vlády SR č. 77 zo dňa 5.2.2021 má obyvateľ možnosť vydať sa BEZ AKÝCHKOĽVEK OBMEDZENÍ na cestu v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť.

Slovo „najmä“ zohráva kľúčovú rolu. Je to tzv. demonštratívny výpočet, t.j výpočet príkladmo. Inými slovami, je to čokoľvek, čo človek v danom momente považuje za svoju nevyhnutnú životnú potrebu. Túto kategóriu vie posúdiť jedine človek, ktorý si túto potrebu aj definuje. Ide totiž o výlučne subjektívnu kategóriu.

V tomto zmysle je od zajtra pravdepodobné, že pri kontrole policajnou hliadkou je slovné spojenie „nevyhnutné životné potreby“ univerzálnou priepustkou. K dokonalosti je potrebné doplniť už len cieľ svojej cesty.

Napríklad cesta za starou mamou z Bratislavy do Michaloviec a späť. Nevyhnutná životná potreba. Nespochybniteľné.

A aby sa aj obchody potešili, tieto iné nepotravinové nevyhnutné životné potreby (zrejme okrem zájazdu k babke) budú môcť, ako inak – výlučne diskriminačne – ponúkať obchody s potravinami (§1 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 45/2021 ÚVZ).

Pevne veríme, že kiná neotvoria práve preto, že ponúkajú aj pukance. Ak si totiž prídu ľudia do kina kúpiť potravinu a skonzumovať ju pri filme, možno budú práve realizovať svoju nevyhnutnú životnú potrebu…

Čaká nás zaujímavý týždeň. Buďte teda zodpovední pri plnení si svojich nevyhnutných životných potrieb. Nech ste zdraví. Fyzicky aj mentálne.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts