Občianska „protipandemická“ komisia

Na základe početných dopytov odbornej aj laickej verejnosti, pri zohľadnení

a) mnohých chaotických a najmä politicky motivovaných kompromisných rozhodnutiach o opatreniach, ktoré obmedzujú základné ľudské práva a slobody bežných ľudí,

b) bez toho, aby do tohto neustále meniaceho sa procesu bol zakomponovaný aj bežný človek, ktorého sa dané opatrenie týka

c) kvôli neustálej nestabilite a nekoncepčnosti opatrení

d) porušovaniu legislatívnych pravidiel pri tvorbe predpisov

sme sa rozhodli nasledovne:

zriaďujeme pri našej advokátskej kancelárii ako nezávislý všeľudový poradný orgán bez právnej subjektivity:

PARALELNÚ EXPERTNÚ KOMISIU

Bude pozostávať výlučne z expertov na rôzne oblasti. Privítame nielen virológov, imunológov, klinických lekárov, ale aj matematikov, fyzikov, štatistikov (nie štatistov), právnikov, ekonómov, ale aj učiteľov, psychológov a napr. aj poľnohospodárov. Privítame aj bývalých elitných vyšetrovateľov a prokurátorov. Potrebujeme pokryť všetky oblasti, ktoré sú dnešnou situáciou dotknuté.

V názve má komisia úmyselne názov expertná a nie protipandemická, pretože bude na základe dostupných dát v reálnom čase popri štátom zriadených komisiách ODBORNE, NEZÁVISLE, SLOBODNE, t.j. BEZ AKÝCHKOĽVEK VONKAJŠÍCH VPLYVOV, VÁŽNE verejne informovať o svojom názore na všetky pripravované vládne opatrenia, t.j. či ich základ zodpovedá reálnemu stavu a aktuálnym vedeckým poznatkom a jej predmetom činnosti bude aj informovať verejnosť, či trvá nutnosť vyhlásenia pandemického, resp. epidemického stavu, resp. či je nutné udržiavať núdzový, resp. nedajbože výnimočný stav.

Táto komisia nemá obmedzený počet členov a garantuje zachovanie ÚPLNEJ ANONYMITY jej členov, ak si to člen vymieni. Verejnosť bude však poznať početnosť komisie, ktorá tiež nie je limitovaná a zoznam odborností, ktoré budú v komisii prítomné. Naša advokátska kancelária nebude do činnosti komisie nijako zasahovať, nebude jej predsedať, ani sa podieľať na jej riadení. Budeme jej názorom iba načúvať a tešiť sa, ak bude fungovať.

Účasť v komisii je na dobrovoľnej báze bez nároku na odmenu.

Ak máte o účasť v komisii záujem ako EXPERT, vyplňte formulár na našej stránke, alebo píšte na info@akw.sk

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts