Na začiatku bol netopier? V tom prípade mal meno a chodil v bielom plášti.

Na začiatku tohto článku je video:

https://otevrisvoumysl.cz/senator-rand-paul-vyslycha-dr-fauciho-o-puvodu-viru-sars-cov-2-a-vyzkumu-pridane-funkce/

Vo videu senátor Rand Paul vypočúva Dr. Antony Fauciho. Je to na prvý pohľad len jeden z „výsluchov“, ktorých sa možno odohrajú desiatky. Lenže senátor Paul je pripravený. Nie je to odborník, ale niekto mu pripravil podklady. Výborné podklady. Ohromený divák sa dozvie niekoľko vecí, ktorým ale treba aspoň trochu rozumieť. Lebo akákoľvek snaha o senzáciu vyznie úboho. Kľúčovou postavou „výsluchu“ je doktor Ralph Baric. Kto to je?

Pre lepšie pochopenie pridávame linky:

https://sph.unc.edu/sph-news/unc-epidemiology-study-new-sars-like-virus-may-be-nearly-ready-to-infect-humans/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Baric+R

Podľa senátora Paula, bol to práve Baric, kto „skonštruoval“ vírus SARS-CoV-2, ktorý neskôr (pravdepodobne) unikol z laboratória. Ako? Metodika takýchto konštrukcií je známa. Používa sa všeobecne. Slúži  pre prípravu nielen rezistentných, mutovaných vírusov, ale aj povedzme voči cytostatiku rezistentných nádorových buniek. Len s tým rozdielom, že nádorová bunka mimo Petriho misky neprežije, kým vírus (neživá častica) áno. Na začiatku sa do tkanivovej kultúry pridá cytostatikum v koncentrácii, ktorá zahubí veľkú časť buniek. Tá malá časť, ktorá danú koncentráciu prežije, sa (v prítomnosti cytostatika) nechá rozrásť. Proces sa opakuje, pričom koncentrácia cytostatika sa postupne zvyšuje. Na konci je možné získať takú líniu nádorových buniek, voči ktorej  je  cytostatikum prakticky neúčinné. Nie, nebojte sa takto získaná línia je „životaschopná“ len v laboratóriu za špeciálnych podmienok.

S vírusmi je to iné. Baric pasážoval  pôvodný vírus (asi SARS-CoV alebo MERS-CoV)  v tkanivových kultúrach ľudských epiteliálnych bunkách dýchacích ciest (!) pri postupne sa zvyšujúcich koncentráciách preparátu GS-5734. A ten preparát GS-5734 je, čuduj sa svete, virostatikum remdesivir. Takto sa získal rezistentný vírus, ktorý bol (spontánne) mutovaný, takže mutácie boli/vyzerali ako  „prírodné“. Inými slovami, vírus bol rezistentný a „nový“. Objavili sa nové vlastnosti, ktoré preňho predstavovali selekčnú výhodu. Vzhľadom na to, že sa pasážoval na ľudských bunkách, získal aj nový tropizmus. Teda infekčnosť pre človeka, pričom pôvodný vírus pre človeka infekčný nebol, resp. bol veľmi málo infekčný.

Treba poznamenať, že výskum v práci z roku 2018 (Coronavirus Susceptibility to the Antiviral Remdesivir (GS-5734) Is Mediated by the Viral Polymerase and the Proofreading Exoribonuclease) bol sponzorovaný Gilead Sciences. Podiel v Gilead Sciences mal aj Donald Rumsfeld, bývalý minister obrany SŠA. Ten istý Rumsfeld, ktorý si pri návšteve v Bagdade  (https://g.cz/kdyz-amerika-milovala-saddama-husajna-brutalni-diktator-se-setkal-s-donaldem-rumsfeldem-a-dostal-klic-od-detroitu/)  potriasal ruku so Saddámom Husajnom. Vo svojej práci už z roku 2016(!)  (SARS-like WIV1-CoV poised for human emergence), Baric ďakuje svojim kolegom vo Wuhane za plazmid, ktorý kóduje povestný spike proteín:  „We thank Dr. Zhengli-Li Shi of the Wuhan Institute of Virology for access to bat CoV sequences and plasmid of WIV1-CoV spikeprotein.“

Vôbec nie zlé, však? Po prečítaní týchto riadkov, človeku začne behať mráz po chrbte. A začína rozumieť vypočúvaniu Fauciho senátorom Paulom.  Pomerne dlhý článok „For decades, scientists have been hot-wiring viruses in hopes of preventing a pandemic, not causing one. But what if …?“ (Desaťročia vedci „hotwirovali“ vírusy v nádeji, že im zabránia spôsobiť pandémiu a nie ju spôsobiť. Ale čo ak?…):

https://nymag.com/intelligencer/article/coronavirus-lab-escape-theory.html

Výraz hot-wiring sa dá obrazne preložiť ako  „naštartovať motor auta bez použitia kľúča, špeciálne s úmyslom auto ukradnúť“.

MUDr. Ján Lakota, CSc.

člen odbornakomisia.sk

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts