Môže mať očkovaný proti kovidu viac práv ako neočkovaný?

JEDNOZNAČNE NIE.

Dnes sme zachytili viac správ, zaoberajúcich sa touto témou, prípadne témou očkovacích preukazov.

Veľa právnikov, aj emeritných ústavných, sa nechalo zrejme neznalosťou všetkých aspektov témy zviesť zo správnej analytickej cesty tým, že opomenulo fakt, že tu sa nebavíme o POVINNOM, ale o NEPOVINNOM OČKOVANÍ, ktoré podľa platných právnych predpisov a stavu povoľovacích konaní VŠETKÝCH dostupných látok proti kovidu NEMôŽU takú povinnosť objektívne zaviesť v rádovo najbližších rokoch. Na túto tému sa preto nevzťahujú v médiách uvádzané nálezy Ústavného súdu SR. Naopak, je potrebné prízvukovať, že takúto povinnosť nemožno zaviesť ani zákonom pre rozpor s ustanoveniami medzinárodných dohovorov, napríklad DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH A BIOMEDICÍNE (uverejnený v Zbierke zákonov Oznámením pod č. 40/2000 Z. z.).

Rada Európy vo svojom uznesení č. 2361 z 27.1.2021 v bode 7.3.1 uvádza jednoznačne, že vlády majú zabezpečiť, aby obyvatelia mali informáciu, že vakcíny proti kovidu NESMÚ byť povinné a že NIKTO nesmie byť do vakcinácie žiadnym spôsobom nútený.

Nenechajte sa zmiasť, sami sa divíme, čo za nepodložené a nebezpečné hoaxy sa v médiách objavujú. Právo je len jedno a jeho výklad nemôže viesť k takým neželaným stavom v spoločnosti, akým je pokus o zdravotný apartheid, prípadne diskrimináciu zdravých na úkor ľudí s potenciálne poškodeným zdravím.

Buďte zdraví, hlavne mentálne. Nemajte strach.

Veď ako povedal Albert Einstein:Každý má dve možnosti. Sme buď naplnení láskou…, alebo strachom.“. Tie dve emócie sa totiž navzájom vylučujú.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts