K neobjektívnemu informovaniu TV Markíza

V hlavných správach TV Markíza sa objavila reportáž – kritika nášho stanoviska pre iniciatívu Bojujeme za naše gastro.

Pán kolega Vincent Bujňák z Univerzity Komenského v Bratislave sa v nej vyjadril v hlavných bodoch zhodne s tým, ako aj my argumentujeme v našej analýze, a teda nie protichodne. Tento kolega bol TV Markízou označený za ústavného experta. Nechápeme však TV Markízu, že toto vyjadrenie prezentovala ako názor opačný a vyvolala pravdepodobne úmyselne dojem o nesprávnosti našej analýzy. Máme oprávnenú obavu, že kolegovi ani nebolo umožnené do analýzy nahliadnuť. A to je vlastne dobre. O to cennejšia je potom zhoda v názoroch s pánom kolegom. Vo vede sa tomu o.i. hovorí „double blinded study“ a je dôkazom správnosti teórie. Ak sa bude chcieť pán kolega Bujňák domáhať nápravy tohto neželaného stavu právnou cestou spoločne s nami, má u nás kedykoľvek dvere otvorené.

Ďakujeme aj emeritnému ústavnému sudcovi a na slovo vzatému odborníkovi doc. Drgoncovi, ktorý sa pre časopis Trend bez toho, aby hodnotil naše stanovisko, takisto vyjadril v zhode s kľúčovým bodom nášho stanoviska. Rovnako aj ďalším kolegom, ktorých možno naozaj nazvať expertmi nie preto, že ich niekto aktuálne často ukazuje na obrazovke, ale preto, že to svojím pôsobením v právnej praxi neustále potvrdzujú.

Na dôvažok treba TV Markíza a jej právnemu oddeleniu asi osobitne dať do právneho povedomia, že zoznam nákazlivých chorôb, ktoré je možné šíriť a naplniť tak znaky skutkovej podstaty trestného činu sú exaktne legislatívne definované v platných právnych predpisoch. A Covid-19 sa tam nenachádza.

Lepšiu neplatenú reklamu práci našej advokátskej kancelárie snáď nebolo možné urobiť. Faktúru nám ale neposielajte, išlo o reklamu nevyžiadanú. Aj preto považujeme za spravodlivé sa voči TV Markíza nedomáhať primeraného zadosťučinenia v peniazoch, postačí oprava v hodnotiacom úsudku v rovnakom vysielacom čase.

A ešte odkaz pre všetky média:

  1. Sme apolitickí. Pojem „zaváňanie“ patrí do kuchyne.
  2. Nie sme však apatickí a reagujeme promptne a zásadovo na porušovanie Ústavy SR a základných ľudských práv a slobôd.

Pekný večer.

-pw-

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts