Experimentálne „vakcíny“ a neurodegeneratívne ochorenia

Pred časom sme Vám sľúbili, že odbornakomisia.sk sa bude zaoberať aj touto témou. Výsledok už máme. Nech sa páči.

V novej štúdii publikovanej v časopise Mikrobiológia a infekčné choroby (Microbiology & Infectious Diseases) vyjadruje uznávaný imunológ J. Bart Classen obavy, že „vakcíny proti COVID založené na RNA môžu spôsobiť viac chorôb ako epidémia COVID-19“.

Classen po celé desaťročia publikoval práce, ktoré skúmajú, ako môže očkovanie viesť k chronickým stavom, ako je napríklad cukrovka typu 1 a typu 2 – nie však hneď, ale napríklad tri alebo štyri roky po aplikácii očkovania.

V tomto najnovšom príspevku Classen varuje, že vakcinačná technológia založená na RNA by mohla vytvoriť „nové potenciálne mechanizmy“ nežiaducich účinkov očkovania, ktoré môžu trvať roky, kým sa prejavia navonok.

V minulom pojednaní o nežiaducich účinkoch sme Vás upozornili na pokračovanie, ktoré bude spočívať v neurodegeneratívnych ochoreniach.  Sú potenciálne priamymi následkami očkovania mRNA vakcínami. Classenov článok hovorí o potenciále mRNA vakcín vyvinutých spoločnosťami Pfizer a Moderna spočívajúcom v aktivácii ľudských proteínov spôsobom, aby nadobudli „patologické konfigurácie“ – konfigurácie spojené s chronickými degeneratívnymi neurologickými ochoreniami. To môže byť spojené aj s tým, že báza  uracyl sa v týchto vakcínach nahrádza ľudskému telu cudzou bázou v konfigurácii psí (Ψ).

V tejto publikácii bola vakcína Pfizer COVID-19 vyhodnotená pre potenciál indukovať priónové ochorenie u vakcinovaných. RNA sekvencie vo vakcíne ako aj cieľová interakcia spike proteínu boli analyzované vzhľadom na ich potenciál konvertovať RNA sa viažuce proteíny (TAR DNA viažuci proteín – TDP43 a Fused in Sarcoma (FUS)) na  patologickú (priónovú) konfiguráciu. Výsledky naznačujú, že RNA vo vakcíne obsahuje špecifické sekvencie, ktoré môžu indukovať zvinutie TDP-43 a FUS do patologickej priónovej konfigurácie.  V tejto analýze bolo identifikovaných 16 tandemových opakovaných bázových sekvencii (ΨGΨG) ako aj ďalších bázových sekvencií, ktoré sú bohaté na UG (ΨG). Boli nájdené dve GGΨA bázové sekvencie. Je možné, že sú prítomné G štvorsekvencie, ale na ich identifikáciu je potrebný viacej sofistikovaný počítačový program. Naviac, spike proteín, ktorý vzniká pri translácii („preklade“) RNA vakcíny viaže angiotenzín konvertujúci enzým 2 (ACE2). Tento enzým obsahuje zinok. Táto interakcia môže spôsobiť zvýšenie vnútrobunkovej koncentrácie zinku. Bolo zistené, že ióny zinku spôsobujú konverziu TDP43 na patologickú (priónovú) konfiguráciu. Je známe, že zvinutie TDP-43 a FUS na patologickú (priónovú) konfiguráciu spôsobuje amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS), degeneráciu temporálnych (spánkových) lalokov, Alzheimerovu chorobu a iné neurodegeneratívne ochorenia.

Preto svoj záujem smeruje hlavne na tému prióny (stavy spojené so zle poskladanými (konfigurovanými) verziami normálnych proteínov).

O čo ide:

Priónové choroby, tiež známe ako prenosné spongiformné encefalopatie alebo TSE, sú skupinou zriedkavých smrteľných chorôb postihujúcich mozog, ktoré postihujú zvieratá a ľudí. Spôsobuje ich infekčný agens známe ako prión, ktoré je odvodené od nesprávne poskladanej(konfigurovanej) verzie normálneho hostiteľského proteínu známeho ako priónový proteín. Medzi priónové choroby patrí bovinná spongiformná encefalopatia (BSE alebo choroba „šialených kráv“) u hovädzieho dobytka, Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) a variantná CJD u ľudí, klusavka (scrapie) u oviec a chronické chradnutie (CWD) u jeleňov, losov, losov a sobov.

Priónové choroby sú významným záujmom verejného zdravia a je známe, že sa šíria zo zvierat na ľudí a v prípade variantnej Creutzfeldt-Jakobovej choroby z človeka na človeka krvou (a kanibalizmom). Priónové choroby u ľudí je ťažké diagnostikovať a keď sú diagnostikované, nie je k dispozícii ŽIADNA účinná LIEČBA. Vďaka tomu sú NEVYHNUTNE SMRTEĽNÉ. Veľa o priónových chorobách však zostáva neznámych a pochopenie ich fungovania je dôležité pre vývoj diagnostických testov aj účinných terapií. Priónové choroby tiež súvisia s inými chorobami s nesprávnym poskladaním bielkovín, ako sú Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a demencia s Lewyho telieskami. Priónové choroby tiež súvisia s chorobami, ktoré zahŕňajú nesprávne poskladanie tau proteínu, vrátane chronickej traumatickej encefalopatie (CTE), ktorá je spojená s poškodením mozgu pri opakovaných poraneniach hlavy.

Classen o.i. načrtáva aj niekoľko ďalších mechanizmov, pomocou ktorých by vakcíny na báze mRNA mohli viesť k „mnohým ďalším potenciálnym smrteľným nežiaducim účinkom“.

Dôležitou súčasťou procesu informovaného súhlasu je zabezpečiť, aby pacienti jasne chápali riziká – vrátane známych rizík aj potenciálnych neznámych rizík -. To platí o to viac, keď je zákrok experimentálny a chýbajú mu dlhodobé údaje o bezpečnosti, ako je to v prípade vakcín Pfizer a Moderna proti COVID-19. EMA povolila tieto dve vakcíny na rozsiahle núdzové použitie len na základe údajov z klinických štúdií, ktoré trvali iba dva mesiace.

Nie je nič neobvyklé, že komunikácia výskumných pracovníkov o rizikách je povrchná. V októbri vedci z Newyorskej univerzity a Tulane uviedli, že informácie komunikované účastníkom klinických štúdií s koronavírusmi o znepokojujúcom probléme známom ako patogénne primovanie sú „dostatočne zastreté“, aby bolo „nepravdepodobné“ adekvátne pochopenie rizík pre pacientov.

Bolo by zaujímavé vedieť, čo by títo vedci povedali na Classenov záver, že „Schválenie vakcíny s využitím novej technológie RNA bez rozsiahleho testovania je mimoriadne nebezpečné.“.

Autori sú členmi vedeckého a lekárskeho tímu odbornakomisia.sk

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts