Európska únia a covid vakcíny: 3,964 úmrtí a 162,610 vedľajších účinkov

Aktuálne čísla podľa európskej databázy EudraVigilance, ktorá je vedená Európskou liekovou agentúrou. Update 30.3.:Hľadajte pod písmenom „C“, kolonky začínajúce Covid-19 (aktuálne sú už 4, pribudol aj Janssen).

Ak Európska lieková agentúra hovorí, že pri vakcínach prevažujú pozitívne účinky nad negatívnymi, ľudia majú právo poznať aj konkrétne čísla. Tu sú výlučne tie priznané (t.j. reportované a spracované):

Počet vedľajších účinkov experimentálnej „vakcíny“ AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) od Oxford/ AstraZeneca:

451 úmrtí a 54,571 zranení do 13.03.2021

Počet vedľajších účinkov experimentálnej „vakcíny“ Tozinameran (kód BNT162b2, Comirnaty) od BioNTechPfizer: 

2,540 úmrtí a 102,100 zranení do 13.03.2021

Počet vedľajších účinkov experimentálnej„vakcíny“ mRNA-1273 (CX-024414) od Moderna: 

973 úmrtí a 5,939 zranení do 13.03.2021

 

Detailné dáta:

Pfizer Biontech

Štruktúra:

7 604 Poruchy krvi a lymfatického systému vr. 15 úmrtí

4 636 Poruchy srdca vr. 276 úmrtí

22 Vrodené, rodinné a genetické poruchy vr. 2 úmrtia

2 683 Poruchy ucha a labyrintu

52 Endokrinné poruchy

2 941 Poruchy oka vr. 2 úmrtia

23 074 Poruchy gastrointestinálneho traktu vr. 125 úmrtí

72 072 Celkové poruchy a reakcie v mieste podania vr. 957 úmrtí

102 Poruchy pečene a žlčových ciest vr. 12 úmrtí

1 928 Poruchy imunitného systému vč. 11 úmrtí

6 020 Infekcie a nákazy vč. 275 úmrtí

2 198 Zranenie, otrava a procedurálne komplikácie vr. 32 úmrtí

4 565 vyšetrovaní vč. 111 úmrtí

1 567 Poruchy metabolizmu a výživy vr. 49 úmrtí

37 365 Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva vr. 22 úmrtí

55 Novotvary benígne, malígne a nešpecifikované (vrátane cýst a polypov) vč. 3 úmrtia

44 993 Poruchy nervového systému vr. 185 úmrtí

81 Tehotenstvo, šestonedelie a perinatálne stavy vr. 2 úmrtia

57 Problémy s produktom

3 742 Psychiatrické poruchy vč. 28 úmrtí

525 Poruchy obličiek a močových ciest vr. 37 úmrtí

545 Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

8 788 Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína vr. 294 úmrtí

10 808 Poruchy kože a podkožného tkaniva vr. 18 úmrtí

229 Sociálne okolnosti vr. 6 úmrtí

69 Chirurgické a lekárske zákroky vr. 4 úmrtia

4 820 Cievne poruchy vr. 74 úmrtí

 

Astra Zeneca

Štruktúra:

1 180 Poruchy krvi a lymfatického systému vr. 11 úmrtí

2 080 Poruchy srdca vr. 63 úmrtí

17 Vrodené, rodinné a genetické poruchy

1 237 Poruchy ucha a labyrintu

41 Endokrinné poruchy

1 977 Poruchy oka vr. 1 smrť

17 491 Poruchy gastrointestinálneho traktu vr. 15 úmrtí

42 367 Celkové poruchy a reakcie v mieste podania vr. 198 úmrtí

32 Poruchy pečene a žlčových ciest vr. 1 smrť

578 Poruchy imunitného systému

Infekcie a nákazy vr. 46 úmrtí

853 Zranenie, otrava a procedurálne komplikácie vr. 2 úmrtia

2 384 vyšetrovaní vr. 3 úmrtí

2 676 Poruchy metabolizmu a výživy vr. 5 úmrtí

22 858 Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva vr. 4 úmrtia

19 Novotvary benígne, malígne a nešpecifikované (vrátane cýst a polypov) vr. 2 úmrtí

32 490 Poruchy nervového systému vr. 41 úmrtí

22 Tehotenstvo, šestonedelie a perinatálne stavy

11 Problémy s produktom

3 105 Psychiatrické poruchy vr. 3 úmrtia

560 Poruchy obličiek a močových ciest vr. 4 úmrtia

266 Poruchy reprodukčného systému a prsníkov

4 293 Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína vr. 33 úmrtí

6 815 Poruchy kože a podkožného tkaniva vrátane. 2 úmrtia

99 Sociálne okolnosti vr. 2 úmrtia

138 Chirurgické a lekárske zákroky vr. 4 úmrtia

1 656 Cievne poruchy vr. 11 úmrtí

 

Moderna

Štruktúra:

330 Poruchy krvi a lymfatického systému vr. 9 úmrtí

501 Poruchy srdca vr. 96 úmrtí

1 Vrodené, rodinné a genetické poruchy

116 Poruchy ucha a labyrintu

6 Endokrinné poruchy

181 Poruchy oka vr. 2 úmrtia

1 283 Poruchy gastrointestinálneho traktu vr. 40 úmrtí

4 198 Celkové poruchy a reakcie v mieste podania vr. 393 úmrtí

21 Poruchy pečene a žlčových ciest

219 Poruchy imunitného systému vr. 1 smrť

515 Infekcie a nákazy vr. 57 úmrtí

236 Zranenie, otrava a procedurálne komplikácie vr. 16 úmrtí

411 Vyšetrovanie vr. 36 úmrtí

165 Poruchy metabolizmu a výživy vr. 18 úmrtí

1727 Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva vr. 23 úmrtí

12 Novotvary benígne, malígne a nešpecifikované (vrátane cýst a polypov) vr. 3 úmrtia

2 324 Poruchy nervového systému vr. 111 úmrtí

15 Tehotenstvo, šestonedelie a perinatálne stavy

4 Problémy s produktom

271 Psychiatrické poruchy vr. 14 úmrtí

93 Poruchy obličiek a močových ciest vr. 10 úmrtí

34 Poruchy reprodukčného systému a prsníkov vr. 1 smrť

817 Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína vr. 93 úmrtí

740 Poruchy kože a podkožného tkaniva vr. 11 úmrtí

48 Sociálne okolnosti vr. 3 úmrtia

40 Chirurgické a lekárske zákroky vr. 4 úmrtia

368 Cievne poruchy vr. 32 úmrtí

Dôležité pre výklad vyššie uvedených dát: tu.

Možnosti zdieľania článku

Similar Posts